Delayed opening

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Delayed opening

Odklad začátku obchodního dne z důvodu vyřešení specifické situace. Důvodem může být prudký pohyb ceny příslušného cenného papíru. K takovým okolnostem můžeme počítat absolutní nerovnováhu mezi kupními a prodejními objednávkami nebo nějakou nečekanou zprávu, která může mít enormní vliv na pohyb ceny.

Menu Zavřít