Vláda, která byla zcela bezprecedentně odsouzená federálním soudem za potenciálně "nejmasivnější útok proti svobodě slova v dějinách Spojených států amerických",  vytáhla 14. dodatek americké ústavy z doby po občanské válce. Ano, to je ta éra boje Severu proti Jihu. A nepletete se, odehrála se více než před 150 lety. A co že tento jeden a půl století starý dodatek říká? Není to nic menšího, než že zakazuje povstalcům zastávat veřejné funkce. A to se teď náramně hodí.

Nejvyšší soud státu Colorado diskvalifikoval Donalda Trumpa z volebního lístku pro prezidentské volby v roce 2024 a rozhodnutím v poměru 4:3 fakticky znemožnil Trumpovi ucházet se o prezidentský úřad kvůli jeho roli při útoku na Kapitol z 6. ledna 2021.

Nechci se vysmívat americké ústavě. Když jsem dnešní střípky začal větou o tom, že to je jedna z nejvyspělejších demokracií světa a Ústava je jejím pilířem, základním rámcem. Spíš se pozastavuji nad tím, jaké kejkle se s ní dají provádět. Za mě to má stejnou relevanci jako úvahy Kalifornie o odškodnění potomků černochů za otrokářství. Ani to není v rovině úvah, zákon AB 3121 byl skutečně v roce 2020 schválený a reparace by se mohly týkat až dvou milionů černochů. Tedy, sorry, to se vlastně říkat nesmí: Afroameričanů. Nicméně, pokud vzduchem začnou lítat triliony dolarů, srdce bolševika se zatetelí, protože je jasné, že se z takové částky cestou může hodně ztratit.

Ale k Trumpovi. Případ v Coloradu je první ústavní námitkou proti kandidatuře Donalda Trumpa v roce 2024, která prošla plnohodnotným soudním řízením.

Určitě nikoho nepřekvapí, že všech sedm členů Vrchního soudu státu Colorado bylo do funkce jmenováno guvernéry z Demokratické strany. Ti sice zvrátili nález nižšího soudu, který shledal, že bývalý prezident inicioval k vzpouře svou úlohou v incidentech na Kapitolu. Nicméně zdůraznili, že není jasné, zda se relevantní legislativa vztahuje na prezidentský úřad. Demokraty ovládaný soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že se Trump dopustil vzpoury tím, že podněcoval své příznivce falešnými tvrzeními o volebním podvodu a nasměroval je na Kapitol.

Okresní soud přitom již dříve rozhodl, že se na úřad prezidenta tato doložka nevztahuje. 

Rozhodnutí sice nebylo oficiálně podepsáno, ale připojili se k němu čtyři ze sedmi soudců, tedy většina. Jeden ze tří členů, kteří nesouhlasili, konstatoval: "Níže uvedené řízení bylo v rozporu s literou a duchem zákonného časového rámce, protože požadavek voličů zahltil celý proces." Další napsal, že “coloradský volební zákon neposkytuje žádný "motor" pro takovou žalobu”, a rovněž poznamenal, že “neexistuje žádná federální legislativa, která by vynucovala ustanovení 14. dodatku o vzpouře”. A dále: "Bez ohledu na to, zda jsme přesvědčeni, že kandidát v minulosti spáchal závažné činy, dokonce až do míry účasti na vzpouře, je nezbytné, aby byl dodržen správný soudní proces předtím, než můžeme oficiálně vyjádřit, že daná osoba nesmí vykonávat veřejnou službu. Dodržování správného postupu je klíčovou součástí amerického demokratického systému a je to právě tento prvek, který činí tuto zemi výjimečnou," uvedl Samour ve svém vyjádření. Ale koho cnes zajímá nějaká demokracie.

Uvidíme, co bude následovat. Dá se předpokládat, že toto šikanózní rozhodnutí nakonec ještě více posílí Trumpovu pozici jako hlavního kandidáta na prezidenta. Tím, že potvrdí jeho roli jako hlavního cíle útoků ze strany ministerstva spravedlnosti pod vedením Bidena a soudního systému s liberálním nádechem, zároveň poskytne příležitost prozkoumat stanovisko konzervativně orientovaného Nejvyššího soudu ohledně interpretace 14. dodatku Ústavy. Tento dodatek, jak uvádí mnozí, včetně nižšího soudu v Coloradu, se nepředpokládá, že by se vztahoval na prezidentský úřad. Čtete správně.

Vivek Ramaswami, podnikatel a jeden z kandidátů na prezidentské křeslo, poznamenal, že 14. dodatek, který byl součástí tzv. "rekonstrukčních dodatků", byl schválen v období po Americké občanské válce. Jeho záměrem bylo zabránit bývalým vysokým vojenským a politickým činitelům Konfederace ve výkonu federálních či státních úřadů, jelikož se podíleli na povstání proti Spojeným státům, konkrétně na občanské válce. Proto je to o to bizarnější, že nyní levice v Coloradu požaduje, aby federální soud vyloučil 45. prezidenta z politické scény z podobných důvodů, přičemž jeho řeč srovnává s povstáním proti Spojeným státům. 


 
Co je tedy ještě podstatnější: Trump není bývalým "důstojníkem Spojených států", jak je tento pojem používán v Ústavě, což znamená, že se na něj nevztahuje článek 3. Jak objasnil Nejvyšší soud ve sporu Free Enterprise Fund proti Public Company Accounting Oversight Board v roce 2010, termín "úředník Spojených států" označuje osobu jmenovanou prezidentem k pomoci při plnění jeho úkolů dle Článku II, Sekce 2 Ústavy. Tento výraz označuje ty, kteří jsou přímo jmenováni prezidentem pro asistenci ve výkonu jeho funkcí. Tato definice se však nevztahuje na zvolené představitele a obzvláště ne na samotného prezidenta. 

Takže - za účelem vyšachování Trumpa, bezpochyby favorita nadcházejících prezidentských voleb, který by jistě ihned začal s likvidací levičáků rozlezlých napříč všemi stupni vlády a exekutivy USA, byl vynesený rozsudek opírající se o 150 let starý dodatek, který se na něj ovšem ani nemůže vztahovat. Taky vám přijde, že ten náš Matrix generuje čím dál tím větší absurdity? Ale nezapomínejte na jednu věc: tohle někdo řídí, tohle někdo chce. Tohle se neděje proto, že se lidi zbláznili. Nad těmi soudci a nad Bidenem jsou jiní, kteří tvrdě a až za hranice absurdity prosazují své zájmy. To je ještě důležitější než tyto jejich šaškárny.

Stranící nestranní lékaři

Lékaři bez hranic. Pro mnoho lidí je tato organizace synonymem pomoci, humanismu a nejvyšší formy lidskosti. Vyvedu vás z omylu, protože podle veřejných vyjádření a postojů personálu Lékařů bez hranic (Médecins Sans Frontières, MSF) působících v Gaze od 7. října, dochází k patrnému projevu zaujatosti ve prospěch Hamásu a negativního postoje vůči Izraeli. Organizace tímto přístupem neplní své humanitární poslání a odchyluje se od svých základních principů, vyjádřených ve vlastní chartě, která zdůrazňuje poskytování pomoci "bez ohledu na rasu, náboženství, vyznání nebo politické přesvědčení". Inu, politika prolezla i původně velmi bohulibý spolek.

MSF je běžně zdrojem informací pro mezinárodní média a je vnímána veřejností jako objektivní, neutrální, nezávislý a dá se říct že elitní aktér v konfliktu v regionu. Díky své reputaci, podpořené Nobelovou cenou míru z roku 1999, si francouzská i mezinárodní média udržují vysokou důvěru v informace poskytované MSF.

Od roku 1989 (ano, ten konflikt skutečně nezačal letos, táhne se už desítky let) Lékaři bez hranic operují v Pásmu Gazy, kde nyní zaujímají prominentní pozici s více než 300 zaměstnanci. Organizace úzce spolupracuje s místními zdravotnickými zařízeními na řadě iniciativ: někdy přímo, jindy nepřímo, prostřednictvím ministerstva zdravotnictví kontrolovaného - Hamásem. To je jako byste za druhé světové války bojovali proti Hitlerovi a zbraně byste partyzánům dodávali přes Wehrmacht.

Nedávná investigativní analýza veřejných příspěvků Lékařů bez hranic (MSF) a jejich pracovníků na sociálních médiích navíc vyvolala pochyby o dříve neposkvrněné pověsti organizace. Tato analýza zahrnovala prozkoumání tweetů a Facebookových příspěvků MSF a zhruba 100 jejích pracovníků v Gaze.

Přestože MSF funguje v souladu se svou Chartou, zdá se, že mnoho jejích pracovníků sdílí postoje shodné s Hamásem a podporuje teroristické akce, které se odehrály 7. října. Jeden z příkladů pochází od zdravotní sestry MSF: "Pamatujte si vždy, že Gaza dokázala to, co se nepodařilo žádné arabské armádě... !!! Rukama vykopala tunely. Rukama postavila zbraně...!!! Obětovala své syny, své ženy, svou mládež, své starce, své domovy a své mešity pro čest této země...!!!"

V oficiálním prohlášení MSF nebyla zmíněna žádná zvěrstva, která Hamás spáchal 7. října. Naopak, MSF, vycházejíc z výpovědí svých palestinských pracovníků na místě, popisuje události tak, že veškerou vinu klade na Izrael, přičemž používá expresivní jazyk, jehož faktická přesnost je úplně pokroucená. Prostě otáčejí o 180° stupňů fakta. Používají termíny jako "masakr", "genocida", "plánované a systematické vraždění", "nespecifické bombardování", a také neopodstatněné obvinění vydané na oficiálním účtu MSF X na Twitteru 13. listopadu: "Pacienti byli zasaženi odstřelovačem, mají střelná zranění, tři z nich jsme operovali."

Mezitím existují silné důkazy o aktivitách Hamásu v lékařských zařízeních v Gaze. Na videu ze 7. října lze vidět, jak jsou rukojmí násilně odvlečeni do nemocnice Al-Shifa, jak jsou na jejím dvoře ukradená vozidla IDF, ozbrojení muži v nemocnici, těla rukojmích nalezená uvnitř, mnoho skrýší zbraní a střetů. Blízko nemocnice se také nacházejí několik vchodů do tunelů. V sérii tweetů navíc MSF poskytla přesné informace o situaci v nemocnici Al Shifa, čímž prokázala dokonalou znalost prostor a personálu.

Zkoumání se soustředilo výhradně na příspěvky MSF psané ve francouzštině. Ty psané v angličtině a arabštině však byly ještě mnohem horší. Dne 7. října MSF vydala prohlášení v arabštině, ve kterém uváděla: "Izraelské síly provedly nálety na indonéskou nemocnici v pásmu Gazy," přičemž zcela ignorovala prvotní útok Hamásu z téhož dne.

I oficiální zástupci MSF, kteří obvykle reagují rychle, se k hrůzám 7. října nijak nevyjádřili. Co je ještě horší, dva z nich v tento den zveřejnili nejasné tweety.

Ghassan Abou Chaar, viceprezident MSF ve Francii, přeposlal tento tweet: "Myslím, že je důležité, aby se lidé o Gaze vzdělávali, než začnou chrlit cokoli z toho, která jste slyšeli." 

Louis Baudoin Laarman, koordinátor komunikace MSF v Jeruzalémě, na Twitteru poznamenal: "V Jeruzalémě by mohlo dojít k problémům: z oblasti Gazy se aktuálně odpalují rakety, zatím bez reakce Izraele." Následně retweetoval v anglickém jazyce od MSF International o izraelském útoku po 'zintenzivnění situace', ale ve své arabské verzi přes 'MSF Arabic' tuto 'zintenzivnění situace' nezmiňoval." 


Dr. Mohammed Abed Abu Mughaiseeb, zástupce lékařského koordinátora MSF v Gaze, hojně citovaný MSF, má dokonce podle všeho přátelské a/nebo rodinné vazby na osoby blízké teroristům, kteří se zúčastnili útoků 7. října.

MSF opakovaně uváděla nepravdivou informaci o tom, že izraelské síly bombardovaly nemocnici Al Ahli v Gaze. Ve svém příspěvku na Twitteru z 17. října MSF France ve francouzštině uvedla:
"S hrůzou sledujeme bombardování izraelskými silami arabské nemocnice Al Ahli v Gaze, kde se léčili pacienti a nacházely útočiště vysídlené osoby. Místní úřady hlásí stovky mrtvých. Tento čin je naprosto nepřijatelným masakrem."

Od 7. října Lékaři bez hranic na platformě X nezveřejnili ani jeden jediný tweet, který by kritizoval zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, jichž se dopustil Hamás tentýž den, včetně únosu 240 Izraelců a dalších osob, které byly v Gaze drženy jako rukojmí, a zneužití nemocnic jako vojenských základen nebo k ochraně lidských štítů. Přestože MSF neustále kritizuje Izrael, porušení humanitárního práva ze strany Hamásu neodsuzuje.

Je důležité, aby média a politici byli opatrní při využívání informací poskytovaných MSF. Je klíčové ověřovat zdroje a prezentovat události vyváženě, zohledňujíce perspektivy všech zúčastněných. Informace od MSF, která často opakuje názory svých místních palestinských pracovníků bez poskytnutí důkazů, by neměly být považovány za důvěryhodnější než ty od Hamásu.
MSF se sice odvolává na mezinárodní humanitární právo, ale její interpretace tohoto práva se výrazně liší. V veřejných prohlášeních MSF vážně selhává v naplnění svého humanitárního poslání. V její chartě je zakotvena neutralita, nestrannost a nezávislost na politických, ekonomických nebo náboženských silách. MSF by měla zůstat věrná své práci a zachovat bezúhonnost a neutralitu, což se v Gaze zjevně neděje.

Tak a to je pro dnešek vše. Musím vám říct, že je to pro mě veliká úleva moct psát o čem chci a nemuset řešit výhrůžky Facebooku o zablokování. Máte se tedy na co těšit. Nepovažuji se primárně za konfliktního člověka, o to víc mě však vytáčí, co se okolo nás odehrává. Co se stalo normou a o čem 99,9% lidí vůbec neví. Utajování informací, překrucování, selektování. O nezaujatosti veřejných médií si můžete nechat zdát, staly se hlásnou troubou k manipulaci milionů lidí, tlampačem lží. A úplně nejhorší je ta jejich síla: jak dokáží celou informaci podat jedním směrem tak a druhým směrem úplně obráceně. Nemám ambice otevřít oči celé republice. Stačí mi, když nad tím bude přemýšlet alespoň hrstka z těch, co mě čtou. Děkuji vám za to. A mějte se krásně. Příští Střípky si přečtete až poté, co rozbalíte letošní vánoční dárky. Užijte si to.