Možností, jak vybírat akcie k nákupu nebo prodeje je celá řada

Je spousta zastánců jednotlivých metod, kteří hodnotí svoji metodu jako nejlepší a ostatní zatracují, což nemusí být nutně správné. Většina těchto metod vychází z analýzy informací o společnosti (fundamentu) nebo z analýzy grafu (TA). V tomto článku vám nastíním princip, jak postupujeme pří výběru a jak TA a FA účinně kombinujeme.

Fundamentální analýza se snaží najít podstatu daného aktiva. Hledá tak jeho správné ocenění nebo chcete-li vnitřní hodnotu (fair value). Odhaluje tak postupně všechny nejpodstatnější části daného aktiva, jednotlivé vazby těchto částí a také vztahy s externím ekonomickým a finančním prostředím. Podstatný však je nejen statický stav, ale i postupný vývoj jednotlivých částí v čase. Finále analýzy by mělo být sestavení určitého náhledu a hodnocení daného aktiva.

TIP! Z vlastní zkušenosti podle fundamentální analýzy neurčujeme konkrétní cílovou cenu a nepredikujeme vývoj. Spíše určujeme zdraví společnosti, a zda se aktivum vyvíjí pozitivně či negativně v čase (zda je nadhodnocené nebo podhodnocené). K predikci cílové ceny a budoucího vývoje používáme analýzu technickou, která ze směru fundamentu vychází!

Podle informací o firmě pouze vyhledáváme kandidáty pro obchod, které ukazují, že by měli být zdravé a u těchto kandidátů pak časujeme vstup, řízení pozice a kde vystoupit. Z technické analýzy používáme hlavně ty nejúčinnější nástroje technické analýzy. (zejména supporty a resistence, trendové čáry, divergence atd.)

Pro pochopení následující studie:

Koncem května uvažujeme, co je vhodné koupit na české burze.

  1. První zamyšlení patří současnému stavu ekonomiky české i globální – spatřujeme opatrné oživení po silné recesi s nebezpečím vyhrocení dluhových problémů zemí eurozóny, nebezpečí slábnutí vlivů stimulů a dalších problémů bank a jejich úvěrových portfolií. Dlouhodoběji nebezpečí inflace – Výsledek je konzervativní růstový pohled
  2. Z konzervativních titulů se dobře jeví Philip Morris – cena byla blízko supportu 8000 Kč, který zároveň představuje poměr k dividendě téměř 10%, což značně eliminuje riziko propadu. Při vstupu samozřejmě určujeme plánovaný výstup. Cíl byl růst o plánovanou velikost dividendy.
  3. V polovině července došlo k naplnění výstupu se ziskem přes 10%

Podobný princip aplikujeme i na amerických akcií a rámcově i při nakupování komodit, ale o tom již někdy příště.