Management nadále potvrdil celoroční výhled produkce. Nadále sice management deklaruje akviziční choutky v Polsku a Ukrajině, tyto choutky zatím vyznívají naprázdno. Bohužel společnost chce své akvizice financovat úpisem nových akcií, to z našeho pohledu momentálně není moc rozumné, neboť dojde  k rozředění majetku na akcii a to by mohlo vyvolat u investorů nedůvěru, která by mohla vyústit ve výprodeje.

My se budeme držet mimo trh, agresivnější investor by se mohl pokusit nastoupit do long pozice pod 210 Kč cenovým cílem 230 Kč.

 

Hlavní údaje z hospodářských výsledků za 3Q

- Těžba 11,5 mil. tun uhlí a produkce 1 mil. tun koksu

- Externí prodeje 10,5 mil. tun uhlí (5,5 mil. tun koksovatelného a 5,0 mil. tun energetického uhlí) a 1,1 mil. tun koksu

• Přesvědčivé výsledky v říjnu 2010, kdy jsme dosáhli produkce 1164 tis. tun uhlí a 95 tis. tun koksu.

• Poptávka zůstává na vysoké úrovni, zejména v oblasti koksovatelného uhlí a koksu.

• Výsledky za první tři čtvrtletí roku 2010 odrážejí vyšší výnosy dosahované díky vyšším objemům prodeje koksovatelného uhlí a koksu a vyšším cenám v porovnání se stejným obdobím roku 2009.

- Těžba uhlí 8,09 mil. tun a produkce koksu 732 tis. tun

- Celkové externí prodeje 7566 tis. tun uhlí a 812 tis. tun koksu, což znamená růst o 9 % (uhlí), respektive o 63 % (koks) způsobený zlepšením podmínek na trhu

- Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 1124 mil. EUR, což znamená nárůst o 45 %. Nárůst výnosů v segmentu těžby uhlí o 32 %, nárůst výnosů v segmentu výroby koksu o 159 %

- EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 302 mil. EUR, což znamená nárůst o 173 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2009; hodnota EBITDA za třetí čtvrtletí 2010 se zvýšila o 19 % ve srovnání s druhým čtvrtletím 2010

- Náklady těžby na tunu činily 73 EUR, což představuje šestiprocentní navýšení při konstantní měnové bázi ve srovnání se prvními devíti měsíci roku 2009 a udržení nákladů na úrovni prvního pololetí 2010

- Přepočtený zisk na akcii druhu A za první tři čtvrtletí roku 2010 činí 0,60 EUR

• Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR v důlních provozech se v prvních devíti měsících roku 2010 snížil o 23 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2009.

• Práce na projektu Dębiensko pokračují sestavováním týmu a angažováním poradců pro zpracování studie proveditelnosti a v pořizování potřebných pozemků a infrastruktury.

• Předložena plně zajištěná nabídka na převzetí Bogdanky v celkové výši 3427 mil. PLN (přibližně 857 mil. EUR).

• NWR uvažuje o reinkorporaci ve Velké Británii, aby získala možnost zařazení do indexu FTSE. Dokončení procesu se předpokládá během první poloviny roku 2011.

Komentář předsedy představenstva

„V průběhu třetího čtvrtletí roku 2010 jsme dosáhli významného posunu v naplňování naší dlouhodobé strategie zvyšování efektivity a návratnosti našich existujících aktiv, při současném sledování všech příležitostí k rozšiřování našeho podnikání tak, abychom mohli stanout v čele konsolidace těžebního a koksárenského průmyslu ve střední a východní Evropě.Těžba uhlí byla v tomto období ovlivňována konkrétními geologickými vlivy působícími v některých těžených slojích, což vedlo k nižší dosažené produkci za čtvrtletí, než jsme očekávali. Během tohoto období jsme rovněž zaznamenali přechodný pokles produkce surového železa v našem regionu, což u některých našich odběratelů vedlo k přesunu části objednávek koksu až na čtvrté čtvrtletí. Nadále jsme však na nejlepší cestě k dosažení produkčních a prodejních cílů pro tento rok, tj. těžby uhlí ve výši 11,5 mil. tun a prodej na úrovni 10,5 mil. tun, produkce 1,0 mil. tun koksu a jeho prodeje v rozsahu 1,1 mil. tun. Opakování těchto faktorů ve čtvrtém čtvrtletí neočekáváme, takže k žádnému nežádoucímu dopadu na naše výsledky za celý rok by dojít nemělo. Velmi dobrých výsledků dosahovaly naše provozy v říjnu, kdy bylo vytěženo 1164 tis. tun uhlí a vyrobeno 95 tis. tun koksu.Předpokládáme, že ve stejné míře produkce budeme pokračovat do konce roku 2010, což jen podtrhuje naši schopnost dosahovat stanovených cílů. Naše neustálá pozornost, kterou věnujeme kontrole nákladů, nám umožnila udržet náklady těžby na tunu na stejné úrovni od konce června 2010. Toto úsilí bude pokračovat společně se snahou dosáhnout našich celoročních produkčních i obchodních cílů."