Z našeho pohledu nadále očekáváme vyplacení dividendy ve výši 47 Kč za rok 2010 a za rok 2011 by mohla dividenda klesnout až na 43 Kč a to především z důvodů nižších tržeb a následně i zisku. Z našeho pohledu management připravil opatrnou projekci zisku, která je lehce k překonání, samozřejmě za předpokladu, že trh s elektrickou energií by se výrazněji pohnul směrem nahoru. Dalším faktorem by mohly být vyšší prodeje domácnostem anebo firemní klientele, neboť ekonomika ČR neustále vykazuje růst, což by se mohlo pozitivně promítnout do spotřeby elektřiny.

Ale vraťme se k rozporuplnému komentáři managementu, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ČEZ Daniel Beneš v rámci komentáře řekl, že ČEZ bude usilovat o urychlení návratnosti investic do akvizic, tím jasně dal najevo investorům, že by rád odprodal aktiva, pravděpodobně v Turecku.

Naproti tomu Martin Roman řekl, že ČEZ v tuto chvíli neplánuje žádné akvizice, ale také žádné odprodeje. Přesto si však společnost nechává vypracovat nezávazné nabídky od potenciálních investorů na svá Turecká aktiva, která by mohla být prodána.

My si myslíme, že prodej těchto aktiv by byl jasným negativním signálem pro investory a krátkodobě by stlačili cenu níže o několik procent, Turecko má momentálně největší potenciál růstu spotřebované elektrické energie – predikce nárůstu spotřeby je o 3% až 6% ročně.  My jsme spíše očekávali odprodej některých aktiv v Bulharsku, neboť nesplňují kritéria návratnosti investice a v následujících letech si vyžádají vysoké investice do obnovy. A proto se také společnost snaží v Bulharsku prosadit navýšení cen elektřiny o 13,1% od druhé poloviny roku 2011, naproti tomu bulharský regulační orgán prosazuje maximálně 5% navýšení cen, pravděpodobně dojde k dalším sporům o ceny, v této zemi má společnost neustále problémy s regulačními úřady ohledně cenového navýšení a pravidelně se soudí a také většinu soudů vyhrává.

A opět po výsledcích si politici pustili „pusu na špacír“ a tím jen matou investory, ministr financí Kalousek prohlásil, že ve svém rozpočtu počítá jen s mírným snížením dividendy jak za rok 2010, tak ani v následujících letech a to především kvůli důchodové reformě, která by měla být financována z dividend ČEZu. Naproti tomu má mírně odlišný názor ministr průmyslu a obchodu pan Kocourek, který prosazuje vyšší snížení dividendy, v závislosti na tom, jak bude společnosti klesat zisk a své argumenty opírá především o to, že společnost bude muset v několika následujících letech investovat několik set miliard korun do sítě a výrobních zařízení a tyto investice nelze odložit.

Přesto nadále hodnotíme akcie společnosti ČEZ za podhodnocené a na současných úrovních jsou vhodné k zařazení do portfolia. Z našeho pohledu se jedná o střednědobou až dlouhodobou investici s cílovou cenou 1000 Kč a více.