Co konkrétně děláme v našem portfoliu

V následujícím období očekáváme stabilní hospodářské výsledky, které by neměli negativně ovlivnit cenu akcie. My jsme akcii na našich účtech i v našem produktu přikupovali za 799 Kč a i na současných úrovních ji hodnotíme stále jako zajímavou, neboť se jedná o akcii konzervativního charakteru s jasnou dividendovou politikou ve výši 6,6 % p.a. a ve střednědobém až dlouhodobém horizontu je naše cílová cena 1 000 Kč a více. Na ní hodláme realizovat odprodej z našeho portfolia.

cez se meni


Jak skupina ČEZ došla ke své nové strategii?

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy.

Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. V České republice je Skupina ČEZ největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Většina výrobních kapacit je soustředěna v mateřské společnosti ČEZ, a. s.

Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i elektráren v Polsku a Bulharsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. V průběhu roku 2006 přibyly do Skupiny ČEZ nové dceřiné společnosti v Srbsku, Kosovu, Republice srbské v Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. Byly zahájeny přípravy na povinný unbundling v Bulharsku, které úspěšně vyvrcholily začátkem roku 2007 jeho provedením.

Koncem roku pak skupiny ČEZ a MOL vytvořily strategickou alianci zaměřenou na budování plynových elektráren v Maďarsku. Společný podnik ČEZ a MOL se sídlem v Holandsku byl založen v červenci 2008 pod názvem CM European Power International B. V. Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým partnerem v aukci na distribuční společnost Sedas. V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová společnost se sídlem v Istanbulu - AKCEZ ENERJI A.Ş., ve které ČEZ, a. s., vlastní 50 % podíl. V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem v Rumunsku - Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě.

V roce 2008 byla také zaregistrována společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která působí jako zázemí pro podporu aktivit Skupiny ČEZ na území Ruské federace. V říjnu 2008 byla společnost ČEZ vyhlášena vítězem tendru na majoritní 76% podíl v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH sh.a.). Smlouva o prodeji byla podepsána v březnu 2009. Strategickým cílem energetické Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy.

Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice. Mateřskou společností a jádrem Skupiny ČEZ je největší výrobce elektřiny v České republice. Dnes se Skupina ČEZ řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků.

Co si myslíme o změně strategie společnosti:

Společnost v posledních týdnech oznámila celkovou změnu své investiční strategie, kde se především bude soustředit na konsolidaci celé společnosti a investiční aktivity hodlá směřovat především do ČR, Slovenska a Turecka. Společnost se rozhodla utlumit aktivity v Polsku po nové analýze rentability investic. Změna také souvisí s problémy, které skupina má v Bulharsku, Rumunsku a Albánii, problémy se jednak týkají sporů s regulačními úřady o koncové ceny elektřiny a druhý faktor, který je velice závažný, je počet černých odběrů a neplacení elektrické energie v těchto zemích.

Dalším faktorem pro změnu strategie, je veliká finanční náročnost rekonstrukcí hnědouhelných elektráren v ČR a dostavby jaderné elektrárny Temelín, která se odhaduje až na 400 miliard Kč, a rekonstrukce jaderné elektrárny Dukovany. Společnost nevyloučila možnost přizvání dalšího partnera do projektu, který by měl pomoci s financováním, my si ovšem myslíme, že by toto nebylo nejlepší řešení.

Společnost nadále oznámila, že zastavila prodej elektrické energie na rok 2012 a 2013 (kde zatím realizovala prodej v řádu 10 % až 20 % produkce, která je plánovaná na tyto roky), protože očekává růst poptávky a s ním související růst ceny, což by se mělo pozitivně promítnout do HV následujících letech. Cena elektrické energie na volném trhu se momentálně pohybuje kolem 50 EUR za TWh. Společnosti se v průběhu roku dařilo prodávat elektřinu na volném trhu za ceny mezi 52 EUR až 55 EUR za TWh.

Velice dobře dle managementu se vyvíjí i investice do teplárenství, kam společnost expandovala v poslední době. Společnost v posledních týdnech oznámila změnu strategie i v Rumunsku a rozhodla se odejít z projektu na dostavbu jaderné elektrárny Černavoda, kde vlastnila 9,12%, společnost tak konsoliduje své aktivity v Rumunsku, kde se chystá soustředit především na dostavbu větrného parku, kde měla administrativní problémy, které by již v současné době měli být odstraněny. Změna nastává i v ČR, kdy společnost oznámila zastavení několika projektů na výstavbu několika fotovoltaických elektráren.

Dalším pozitivním faktorem, kterým by se měl v následujícím roce pozitivně promítnout do HV, je ohlášení zdražení elektrické energie pro rok 2011 pro domácnosti o 12 % a pro firmy o 18 %, a to především z důvodu nekontrolované výstavby fotovoltaických elektráren. Sečteme-li výkon všech zdrojů uvedených do provozu z fotovoltaických elektráren v ČR, které ČEZ vlastní (ať už přímo, či nepřímo), zjistíme, že společnost vyrábí a dodává do sítě elektrický proud v řádu několika desítek procent všech výrobních zdrojů v ČR z FE. Takže můžeme říci, že zdražení jde i z části na vrub společnosti a v budoucnu z toho bude hodně profitovat.