Pokud máte sepsaný obchodní plán, pak gratuluji. Jste v menšině. I když to samo o sobě není zárukou úspěchu, eliminovali jste jednu překážku, která stojí v cestě stát se úspěšným obchodníkem.

Trading je business, a proto k němu musíte přistupovat seriózně.  Taky si hned nezaložíte firmu, aniž byste věděli, jaká je vaše cílová skupina zákazníků. Tak proč si většina obchodníků začátečníků myslí, že když si přečtou knihu, nainstalují si software pro sledování grafů a otevřou si obchodí účet, že jsou připraveni stát se tradery?

Pokud jste v tradingu začátečník a v letošním roce chystáte poprvé připravit obchodní plán, připravili jsme pro vás několik bodů, které nesmíte zapomenout.

8 náležitostí, které zahrňte do obchodního plánu

1. Nepřestávejte se vzdělávat

Opravdu jste připraveni obchodovat? Testovali váš systém, máte jistotu, že systém funguje? Jste schopni sledovat signály a exekuovat příkazy bez váhání? Trading je bitva a přežijí jen ti, kteří jsou dokonale připraveni. Investujte do vzdělávání, učte se.

Zároveň ale mějte mysl otevřenu a nesnažte se kopírovat celý systém od někoho jiného, protože každý obchodník má jinou psychiku. Adaptujte znalosti, které jste nabyli na vlastní osobnost. Začátečníci mají tendenci soustředit se pouze na mikro detail v podobě vstupní formace. Naučte se vnímat trh v celkovém kontextu. V tomto směru je možné získat ucelené informace na semináři: Market Profile® - Vrchol tradingu.

2. Mentální příprava je důležitá

Cítíte se v pohodě a svěží? Není ve vašem okolí nějaký rušivý element? Pokud nejste psychicky a emočně připraveni „bojovat“ pak je lepší dnes obchodování vynechat. V opačném případě riskujete že z vás stáhnou i kalhoty.

3. Úroveň risku

Máte stanovenu maximální ztrátu na jeden obchod? Ta by se měla pohybovat okolo 1 - 3% velikosti účtu. Rozhodně nedoporučuji více jak 5%. Zde je důležité uvědomit si, že každý má jinou odolnost vůči riziku a je tedy přizpůsobit risk vaší nátuře.

4. Nastavení profitů

Než vstoupíte do obchodu, stanovte si ziskový cíl a následně zvažte poměr risk/zisk. Váš cíl by měl být v nějaké logické oblasti stejně jako váš vstup. Poměr risk/zisk musí reflektovat úspěšnost vstupů. Často se používají fixní poměry 1:1, 1:2, 1:3, ale opravdový profesionál adaptuje své stop-lossy a profity na aktuální podmínky v trhu.

5. Udělali jste si domácí úkol?

Máte hotovou přípravu? Víte, co se děje ve světě? Jakou volatilitu můžete v době svého obchodování očekávat? Nečeká trh na nějakou významnou hospodářskou zprávu?

TIP: Přečtěte si predikci světových finančních trhů pro 2017 od Ludvíka Turka

6. Nastavení výstupu

Většina obchodníků se soustředí pouze na vstup. Pamatujte si, že součástí vstupu musí být i plán pro výstup. Tedy kde bude váš stop loss? Kde bude váš profit? Jsou správně umístěny z hlediska kontextu trhu? Velikost pozice přizpůsobte vašemu risku, tak jak jsem to popsal v bodě 3.

7. Nastavení vstupu

Teprve, když splníte podmínku uvedenou v předchozím bodě, tj. máte rozmyšleno, kde bude váš stop loss a kde profit, pak teprve vstupte, jakmile dostanete signál ke vstupu z vaší metody.

8. Veďte si záznamy

Vedení záznamů pomáhá k tomu, abyste se mohli v vrátit do minulosti a zjistit, zda postupujete přesně podle plánu a případně včas odhalit nefunkčnost některých vstupních metod.

Vzor nastavení scalpingu

Podívejte se na ukázku mého nastavení pro skalping pomocí vizualizace Tape Reader. Tento systém je detailně popisován na semináři Tape Reader® - Jak vytěžit nejvíce.

Risk:

  • 1% ve směru dlouhodobého trendu
  • 0.5% proti dlouhodobému trendu
  • 1% v rotační fázi pro oba směry

Příprava

Roční, měsíční, týdenní, denní náhled. Analyzuji profily, Initial Balance, Price action a Order flow. Věřím svým levelům, vím, že mají sami o sobě 65% úspěšnost při cenovém testu.

Profit

  • výstup na liquidity levelu, minimální potenciál musí být 10 ticků
  • trailing podle likvidity levelů

Stop loss

Umísťuji pod liquidity level, velikost přizpůsobuji podle volatility trhu.

Vstup

Vstupuji na liquidity levelu při prvním testu vstupní zóny vzešlé z přípravy.

Závěrem

Neexistuje žádný způsob, jak zaručit, že následující obchod bude úspěšný. Váš úspěch je založen na pravděpodobnosti, ale než vstoupíte do obchodu měl byste znát své šance na úspěch. K tomu abyste tuto „hru“ s pravděpodobností mohli „hrát“, musíte mít přesný plán. Ten vám dá důvěru, že systém, který obchodujete, funguje.

Máte pocit, že vám váš obchodní plán nefunguje? Dokážeme vám pomoci například formou osobního mentoringu