Jako první ohlásila výsledky ERSTE BANK. Tu jsme již zvětší části odprodali nad 800Kč. Banka svými výsledky mile překvapila a nadále potvrzuje zlepšení na poli nesplácených úvěrů. Došlo k navýšení růstu úrokových výnosů a abnormálně se bance daří v obchodování s deriváty a cennými papíry, ostatní položky příjmu také překonaly očekávání trhu. Nadále je však složitá situace v Maďarsku, na Ukrajině a Rumunsku, management nadále potvrdil celoroční výhled a uvedl, že nadále v roce 2011 očekává postupné, ale pomalé zlepšení.

My očekáváme, že v následujících kvartálech budou zveřejněny dobré výsledky, které by měli posunout kurz výrazně nad 800 Kč (u/nad 900 prodáme zbývající pozici), v případě poklesu k 700 Kč, lze uvažovat o nákupu.

ceske akcie 1

Jako další nám hlásila výsledky Komerční banka a.s., která výrazně překonala veškeré očekávání trhu ve všech položkách, nadále se bance daří získávat nová depozita, která může investovat, opravné položky k nespláceným úvěrům výrazně klesly a na trhu se objevili spekulace o výrazném navýšení dividendy. My očekáváme, že dividenda výrazně přesáhne 200 Kč.  Nadále byl zveřejněn pozitivní výhled na rok 2011.


My a naši klienti akcii držíme z 3265 Kč, tj. s 12 % ziskem a měníme naši cílovou cenu ze 4400 Kč - zvedáme na 5000 Kč. Banka se tak stává atraktivní i pro konzervativní investory, které preferují dividendové akcie.

ceske akcie 2

 

Jako třetí ohlásila výsledky společnost ČEZ a.s., která překonala očekávání trhu. My jsme na to již upozorňovali na našem semináři před výsledky, kdy jsme naznačili, že výsledky trhy příjemně překvapí. U společnosti došlo k navýšení prodeje elektrické energie na volném trhu, navýšila zisk, nadále velice dobře se společnosti daří omezovat náklady na provoz společnosti. Nadále probíhá konsolidace celé společnosti, která by měla zefektivnit celé řízení společnosti a úsporu nákladu. Také můžeme vidět pozitivní vývoj v Bulharsku a Albánii, kde se managementu daří zlepšovat výsledky. Společnost nadále hodlá odprodávat projekty, které nebudou mít požadovanou výnosnost, či podíly ve společnost, kde nemá 100% podíl.

Dále došlo k pozastavení výstavby paroplyných projektů ve Varně a Skawině. Společnost se tak snaží výrazně optimalizovat investice a to z toho důvodu, že se chce soustředit především na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, Dukovany a Jaslovské Bohunice. Ještě dochází ke konsolidaci bankovních úvěrů. Jako poslední úvěr, který byl vyjednán u EIB ve výši 5,5 mld. Kč a tento úvěr by společnost měla použít příští rok na kupování již postavených fotovoltaických elektráren od majitelů, které nebudou schopny splácet úvěry. Společnost sice tyto informace výrazně nepopřela, ale nebrání se zmíněným nákupům.

My jsme nedávno nakupovali akcie do portfolia s cílovou cenou ve střednědobém horizontu 1000 Kč.  Nadále si myslíme, že akcie je na zajímavých nákupních cenách.

ceske akcie 3

Jako poslední ohlašovala výsledky společnost Telefonica O2, která díky účetním operacím zvýšila výrazně zisk, my jsme upozorňovalis potenciál na semináři. Nadále je zde možnost prodeje informační linky 1188, kde se jedná momentálně o ceně. Společnost díky jednorázové operaci může vyplatit dividendu ve výši 47 Kč za rok 2010 anebo po dobu dvou let vyplácet 40 Kč na akcii, poté se naplno v účetnictví naplno začne podle našeho mínění efekt investice na Slovensku, která by se mohla podílet na tvorbě hrubého zisku až 25%. Nadále společnost plánuje v následujícím roce naplno rozjezd technologie NFC (Near Field Communications), tato technologie umožňuje mobilnímu telefonu se chovat jako platební karta, na tomto projektu se podílí i VISA, která by ráda tuto technologii používala a participovala na zisku.


My jsme akcie nakupovali před dividendou s cenovým cílem 460 Kč. Naše investice je střednědobého až dlouhodobého charakteru. Je vhodné akumulovat akcie do 400 Kč za akcii ve střednědobém investičním horizontu.

ceske akcie 4