Další faktor, který vedl k poklesu kurzu, byla jedna velká prodejní objednávka od institucionálního investora a v neposlední řadě i dlouhodobě nízká cena elektřiny na volném trhu – 49 EUR za MWh.  
Pro připomenutí přikládáme graf, kdy jsme psali o vhodnosti akumulace do portfolií, neboť jsme byli přesvědčeni, že společnost je velice kvalitně řízena a i přes problémy, které odvětví sužpvalo nám akcie skýtala velice slušný růstový potenciál, který nám doplní dividenda – dle našeho odhadu by měla být 47,- Kč.

V posledních týdnu nám kurz pochopitelně prudce vystřelil, když se po vánocích na trh vrátili investoři, kteří tak ocenili několik pozitivních zpráv, které společnost zveřejnila. Jedná se především o záplavy dolů uhlí v Austrálii a připojení několika fotovoltaických elektráren, které byly spuštěny na poslední chvíli. Pokud by to společnost nestihla, připravila by se velkou část příjmů z dotované ceny elektrické energie.

Následně bylo ohlášeno, že se společnosti podařilo prodat 9,15% podílu ČEZ v projektové společnosti EnergoNuclear S. A.,. Akcie byly podle ČEZu prodány za nominální hodnotu (tedy za stejnou hodnotu, v jaké je ČEZ nabyl) majoritnímu vlastníku v projektu dostavby 3. a 4. bloku v rumunské Černavodě, společnosti Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Dále společnost ohlásila akvizici v Rumunsku, kdy prostřednictvím  CEZ Romania SA, dokončila nákup hydroenergetického systému v regionu Caras Severin poblíž města Reşita. CEZ Romania SA koupila 100% podíl ve společnosti TMK Hydroenergy Power SRL. Aktiva nově získané společnosti se sestávají ze 4 přehradních nádrží - Trei Ape, Gozna, Valiug, Secu, a 4 malých vodních elektráren - Crainicel I, Crainicel II, Grebla and Breazova. Celkový instalovaný výkon soustavy dosahuje cca 18 MW. Každá malá vodní elektrárna má méně než 10 MW instalovaného výkonu.

A v neposlední řadě také pomohl akciím sám pan Roman, když při rozhovoru nadále potvrdil výhled společnosti na další roky, kdy veškerá energie bude soustředěna na dostavbu Temelína, Dukovan. Tomu se již podřizuje veškerá investiční politika, která byla naplánována až do roku 2015, která prochází výraznou korekcí, celková suma, která byla plánována na investice, byla ponížena z 500 mld. Kč na necelých 300 mld. Kč. V roce 2013 by mělo být jasno, kdo Temelín postaví. Společnost tak v pěti letech bude investovat kolem 300 miliard korun, především v České republice. Tedy tolik, aby zadlužení bylo optimální, na úrovni 2,3násobku EBITDA.

Když je firma zadlužena málo, není to výhodné pro akcionáře, protože žije z jejich drahých peněz. Když je firma zadlužena příliš, také to není dobře, protože stoupá cena, za kterou si půjčuje. Bude se tak snažit vyhnout situaci, aby nemusela přizvat do projektu dostavby Temelína cizího investora.

My jsme si akcii za dobré ceny nakoupili a nadále ji za současných cen nehodláme prodávat. Pokud akcii ještě nemáte, tak vězte, že akcie je vhodná k akumulaci kolem 800 Kč a níže. S dlouhodobým cenovým cílem 1000 Kč a výše.