Ve druhém díle jste si mohli přečíst

  • Identifikace fáze trhu – trendový vs. do strany
  • Svíčkové setupy pro vstup do obchodů
  • Intradení obchodní nastavení pro trh do strany
  • Intradení obchodní nastavení pro trendující trh

V tomto článku se dozvíte

  • Swingové obchodní nastavení
  • Investiční obchodní nastavení
  • Jiné řízení pozic pro swingové a investiční obchody

Swingové a Investiční obchodní nastavení

Vizualizace VWAP Market Profile se dá stejně úspěšně použít pro swingové i dlouhodobé investiční obchody.

Faktem je, že na měsíčním a ročním VWAPu nepříliš často zaznamenáte situaci trendového trhu. Trendy, které dostanou VWAP MP do sklonu, vznikají především intradenně. Po významných makrozprávách může trh trendovat 2 a velmi výjimečně i 3 dny. Takové několikadenní trendy se mohou odrazit na 1 týdenním VWAPU. Když ale trend na základě VWAP identifikujete i na vyšším časovém rámci, tak jej zobchodujte úplně stejně, jako jsme to vysvětlili u intradenního trendového nastavení.

Níže uvidíte příklad trendového obchodu na základě 1 ročního VWAP MP a 1 denního svíčkového grafu.

Pro swingové a investiční obchody využijete především nastavení pro trh do strany. To znamená, že když se cena blíží od VWAP POC seshora k 1. a 2. standardní odchylce pod VWAP, tak budete chtít otevírat long obchody a když se zespoda, tak budete chtít otevírat short obchody.

U swingového a investičního obchodování zůstává princip stejný jako u intradenního.

Rozdíl je v tom, že používáte vyšší časový rámec, jak pro výpočet VWAP, tak svíčkový graf.

Druhý rozdíl je v trochu jiném řízení pozic, které popíšeme na konkrétních příkladech níže.

Řízení pozic

Pro vstupy je nejjednodušším a nejvíce konzervativním přístupem použití svíčkových setupů. Pro swingové i investiční obchodování používáme ty samé setupy, které jsme popsali v části o intradenním obchodování (tj. inside svíčka a reverzní svíčka).

U swingových a investičních obchodů používáme trochu jiné řízení pozic. Ať se rozhodnete vstupovat na základě svíčkových setupů, nebo ne, tak byste jako základní pravidlo měli používat poměr risku a zisku (RRR) 1:1. Reakce ceny na odchylkách VWAP je okolo 70-75% a pokud dodržíte RRR 1:1, tak budete dlouhodobě vydělávat.

Je také vhodné pozici rozdělit alespoň na 2 části. Pokud můžete otevřít větší pozici, tak rozdělte pozici na 3 části.

Pokud vstupujete na základě svíčkových setupů, tak stop loss umisťujte 10 ticků / pipů, nad poslední swingové High (pro short obchod) / pod poslední swingové Low (pro long obchod).

Pokud budete vstupovat agresivně na hladinách odchylek, tak SL a první ziskový cíl určete na základě Average True Range (ATR) z časového rámce, na kterém vstupujete.

V netrendovém trhu s první částí pozice cílujte na RRR 1:1. Druhou část pozice ukončete při testu linie VWAP. Pokud držíte i třetí část pozice, cílujte s ní až k 1. standardní odchylce na opačné straně od vašeho vstupu.

V trendovém trhu s první částí pozice cílujte na RRR 1:1. Druhou část pozice ukončete při testu předchozího swingového high (pro long obchod) / swingového low (pro short obchod), po kterém přišla korekce k linii 1. standardní odchylky (a kde jste do obchodu vstoupili).

Pokud držíte i třetí část pozice, tak v trendovém trhu používejte posouvaný SL, který budete posouvat 10 ticků / pipů pod swingová low (pro long obchod) / nad swingová high (pro short obchod) až do chvíle, než dojde k proražení a vy budete z obchodu s poslední částí pozice „vyhozeni“.

První příklad je na trhu futures na Euro (6E). Jedná se o 1 měsíční VWAP na pozadí 60 minutového, svíčkového grafu. To je swingové nastavení pro obchody obvykle trvající několik hodin maximálně několik dní. Čím širší je oblast hodnoty, tím delší dobu budeme pravděpodobně obchody držet.


zvětšit obrázek

Z vizualizace VWAP MP je na první pohled patrné, že trh je netrendový a proto hledám na 1. a 2. standardní odchylce vstupy do obchodů s myšlenkou, že se cena bude navracet k linii VWAP. Na ilustraci jsou 3 obchody. Všechny jsou realizovány konzervativně, vstupem na základě Inside svíčky. Řízení obchodů je ukázáno s pozicí rozdělenou na 2 části s tím, že první PT je na základě RRR 1:1 a druhý PT je test ceny do liniie WVAP.

Na dalším příkladu je ukázka dlouhodobějšího, investičního obchodování. Jedná se o 1 roční VWAP na pozadí 1 denního, svíčkového grafu. Při obchodování z 1 ročního VWAPu se délka držení obchodů pohybuje v řádech několika dní až týdnů. U málo volatilních titulů se může stát, že pozice držíme i několik měsíců.


zvětšit obrázek

Na ilustraci výše máme akcii společnosti FXCM. Sklon linie VWAP a především 1. a 2. standardní odchylky nad VWAP, v levé části grafu, nám jasně naznačuje, že trh je v uptrendu. Hned při prvním návratu ceny k linii 1. odchylky by mohl agresivní obchodník vstupovat do long obchodu.

My jsme pro náš příklad zvolili konzervativnější vstup na základě Inside svíčky, která se vytvořila při druhém návratu k linii 1. odchylky. Po vstupu na proražení high Inside svíčky už druhý den došla cena na první ziskový cíl určený na základě RRR 1:1 (tzn. ziskový cíl je ve stejné vzdálenosti od vstupu, jakou je vzdálenost od vstupu ke stop lossu). Druhý ziskový cíl byl dosažen po menší korekci z které cena rostla a prorazila předchozí swingové high (z kterého přišla korekce na úroveň vstupu).

Obzvláště v trendovém trhu se vyplatí pozici rozdělit na 3 části. V trendu totiž nikdy nevíte, jak daleko může cena dojít. Je tedy vhodné nechat třetí část pozice „běžet“ s tím, že jednou za čas uděláte opravdu velký zisk. Stop loss pro třetí část pozice posouváme pod každé nové swingové low, dokud nedojde k jeho proražení.

Poté, co byla na posunutém SL ukončena třetí část long pozice, tak po přibližně 2 týdenní rotaci ceny do strany přišla razantní korekce až k linii VWAP, okolo které pokračoval několika měsíční pohyb cena do strany a liniie VWAP i odchylek se narovnali a potvrdili tak netrendový trh. Potom už jsme pouze čekali ke které linie standardní odchylky se cena vydá. Na přelomu roku se cena dostala k linii první odchylky, kde se vytvořila Inside svíčka a ta nám dala signál pro vstup do short obchodu. První ziskový cíl na základě RRR 1:1 byl dosažen do dvou týdnů. Jelikož vstup byl na 1. odchylce předchozího roku, tak i druhý ziskový cíl byl stanoven na linii VWAP z minulého roku.

Závěr

Myšlenka standardních odchylek je při obchodování jakéhokoliv trhu skutečně silná. S VWAP Market Profile je identifikace fáze trhu dosti jednoduchá a spolehlivá. Velké instituce, které mají největší sílu pohnout cenou, sami sledují VWAP, a proto je reakce ceny na liniích VWAP a jejích odchylek procentuálně hodně vysoká.

Použití VWAP Market Profile je univerzální. Můžete obchodovat kterýkoliv instrument, pro který máte z burzy data o ceně a objemech zrealizovaných obchodů. Obchodovat na základě VWAP můžete skalpově, intradenně, swingově i dlouhodobě v rámci investování. Bude záležet jen na vašich časových možnostech a obchodním stylu, kterému dáváte přednost.

Odkazy na předchozí díly seriálu o VWAP vizualizaci: