V tomto článku se dozvíte:

Co je VWAP

Volume Weighted Average Price (VWAP) je cenově vážená průměrná cena.

Cena zohledňuje objemy obchodů na jednotlivých cenách. Jedná se o průměrnou cenu, kde cena, při které se zobchoduje větší počet kusů, má ve výpočtu větší váhu než cena, při které se zobchoduje menší počet kusů.

  • Co je VWAP
  • Jak funguje vizualizace VWAP Market Profile
  • Jak využívat odchylky

Příklad

Když už jsme začali psát o VWAP, tak bych rád představil tu nejzákladnější teorii, která za touto cenovou linií stojí.

Vše ukážu na velmi jednoduchém příkladu.

Představte si, že proběhly 4 obchody o celkovém počtu 530 kontraktů, uvedené v tabulce níže.

Z tabulky je patrné, že VWAP mnohem více reflektuje fakt, že na ceně 100 proběhl mnohonásobně vyšší počet obchodů.

Jednoduchý průměr VWAP
10 kontraktů na ceně 90 900
10 kontraktů na ceně 91 910
10 kontraktů na ceně 92 920
500 kontraktů na ceně 100 50000
Průměrná cena = 93,25 VWAP = 52730/530 kontraktů = 99,49

Jak funguje vizualizace VWAP Market Profile

Díky vizualizaci VWAP Market Profile© můžete přehlednou grafickou formou sledovat cenu VWAP a její standardní ochylky. VWAP cenu můžete sledovat v jakémkoliv časovém rámci, který si nastavíte a využít ji jak pro intradenní, tak swingové i dlouhodobé, investiční obchody.

Vizualizace VWAP Market Profile využívá hlavní část okna pro zobrazovaní standardních cenových svíček. Je tak na první pohled srozumitelná i obchodníkovi, který je zvyklý právě na tento způsob zobrazení a sledování cenové akce.

Klíčové je však zobrazení rozvíjející se oblasti hodnoty aktuální seance, které těží z konceptu standardních odchylek. Vizualizace nabízí i možnost nechat si zobrazit důležité hladiny související s oblastí hodnoty předchozí seance na pozadí cenových svíček. V pravé části okna vizualizace je také možno nechat si zobrazit barevný histogram objemů obchodů právě probíhající seance a také kumulativní histogram objemů obchodů za delší časové období, jehož délku může uživatel měnit.

Vizualizace VWAP Market Profile funguje pro jakýkoliv časový rámec.

Uživatel si sám volí, jak dlouho bude trvat vykreslování jednotlivých cenových svíček a také, jak dlouhá bude seance, ze které bude vizualizace vypočítávat oblast hodnoty. Můžete ji použít jak pro krátkodobé intradenní obchodování, tak pro dlouhodobější swingové obchody i dlouhodobé investování.

Každého na první pohled zaujme, s jakou ochotou cena reaguje na hladinách rozvíjející se oblasti hodnoty i oblasti hodnoty z předchozí seance.

Díky vizualizaci VWAP Market Profile můžete z tohoto silného konceptu sami těžit. Jediné co potřebujete, je obchodovat instrument, ke kterému dostáváte z burzy informace o objemech zrealizovaných obchodů. Pokud chcete obchodovat Forex, tak můžete VWAP Market Profile použít s daty měnových futures kontraktů a své obchody zadávat přímo na forexovém trhu.

Nejzákladnější linií, kterou vizualizace zobrazuje, je VWAP hodnota aktuální seance. Linie WVAP zobrazuje vývoj ceny v rámci seance, která reflektuje objemy zobchodovaných kontraktů. Už používání této samotné linie je velkou výhodou oproti používání klouzavých průměrů, protože zohledňuje objem, který je (nejen) z našeho pohledu důležitější, než samotná cena.

Mnohem větší devizou vizualizace je, že algoritmus z hodnoty VWAP počítá první a druhou standardní odchylku a na základě jejich hodnot vykresluje oblast hodnoty rozvíjející se seance.

U vizualizace VWAP Market Profile můžete nastavit hodnoty dvou standardních odchylek a každou jednotlivě přizpůsobit dle vašich požadavků. Standardní nastavení vychází ze statistiky – 1 standardní odchylka = 68%, 2 standardní odchylky = 95%. Obě standardní odchylky budou vypočítávány z VWAP.

My při našem obchodování používáme standardní nastavení, protože linie VWAP i její standardní odchylky představují spolehlivé supporty a rezistence. Vizualizace také zobrazuje VWAP i jeho standardní odchylky z předchozí seance. Ty pro nás představují další úrovně supportů a rezistencí, které v našem obchodování využíváme. Nejsilnější supporty a rezistence vznikají, když se poblíž jedné cenové hladiny setká vícero linií z jednoho časového rámce, nebo i linie z různých časových rámců.

Pro obchodování musíme nejdříve určit, v jaké fázi se trh nachází. Z toho potom bude vycházet, jakým způsobem budeme VWAP používat. To už si ukážeme v příštím díle.

Příště se dozvíte - 2. část o vizualizaci VWAP

  • Identifikace fáze trhu – trendový vs. do strany
  • Svíčkové setupy pro vstup do obchodů
  • Intradení obchodní nastavení pro trh do strany
  • Intradení obchodní nastavení pro trendující trh

Příště se dozvíte - 3. část o vizualizaci VWAP

  • Swingové obchodní nastavení
  • Investiční obchodní nastavení
  • Jiné řízení pozic pro swingové a investiční obchody