prvním díle jste si mohli přečíst:

Co je VWAP

Volume Weighted Average Price (VWAP) je cenově vážená průměrná cena.

Cena zohledňuje objemy obchodů na jednotlivých cenách. Jedná se o průměrnou cenu, kde cena, při které se zobchoduje větší počet kusů, má ve výpočtu větší váhu než cena, při které se zobchoduje menší počet kusů.

 • Co je VWAP
 • Jak funguje vizualizace VWAP Market Profile
 • Jak využívat odchylky

V tomto článku se dozvíte:

 • Identifikace fáze trhu – trendový vs. do strany
 • Svíčkové setupy pro vstup do obchodů
 • Intradení obchodní nastavení pro trh do strany
 • Intradení obchodní nastavení pro trendující trh

Pro obchodování musíme nejdříve určit, v jaké fázi se trh nachází.
Z toho potom bude vycházet, jakým způsobem budeme VWAP používat.

Identifikace fáze trhu – trendový vs. do strany

U vizualizace VVWAP Market Profile© sledujeme sklon linie VWAP.

Trendový trh se vyskytuje přibližně v 15 % času.

VWAP bude mít výraznější sklon naznačující trend, mnohem blíže k této hodnotě, než jakýkoliv klouzavý průměr, který vám bude sklonem naznačovat trend třeba až v 30 % času.

Z toho lze vyvodit, že klouzavý průměr nám často naznačí trend, který je falešný.

Jelikož VWAP reflektuje objemy obchodů a ne pouze cenu, vyvíjí se v rámci seance mnohem více pozvolna. Mnohem lépe tak identifikujeme skutečný trend v trhu. Při identifikaci trendu ještě více než sklon linie VWAP sledujeme sklon linií 1 a 2 standardních odchylek. Ty totiž v trendovém trhu nabírají větší sklon, než linie VWAP (viz ilustrace níže).

Pokud začne mít sklon linie VWAP, ale linie 1 a 2 standardních odchylek budou setrvávat v horizontálním vývoji, nejedná se z našeho pohledu o trend. Narovnávání linií 1 a 2 standardních odchylek, zatímco linie VWAP má stále sklon indikující trend je prvním varováním, že trendový pohyb může být u konce.

Na výše uvedené ilustraci je dobře patrné, jak linie VWAP i linie 1 a 2 standardních odchylek mají sklon naznačující downtrend.

Okolo 16:00 můžeme vidět, že linie 1 a 2 standardních odchylek pod linií VWAP se začínají vyvíjet horizontálně, zatímco linie VWAP má stále sklon. To je pro nás znamení, že downtrendový pohyb je krátkodobě s největší pravděpodobností vyčerpán.

Trh vyvíjející se do strany trvá přibližně 85 % času.

Když budete trh posuzovat optikou VWAP, tak se vám tento údaj přibližně potvrdí. Nejvíce vypovídající o tom, že se trh vyvíjí do strany, je sklon linií 1 a 2 standardních odchylek. Pokud se vyvíjí víceméně horizontálně, tak sledujeme sklon linie VWAP. Pokud se i ta vyvíjí horizontálně, máme potvrzený trh, který se vyvíjí do strany.

Na níže uvedené ilustraci vidíme perfektní horizontální vývoj linie VWAP i všech linií 1 a 2 standardních odchylek. To nám značí ideální podmínky trhu pohybujícího se do strany. Ve 12:15 můžeme identifikovat, že linie VWAP začíná mít sklon naznačující lehký downtrend. Linie 1 a 2 standardních odchylek pod VWAP naznačují také mírný downtrend. Ve 14:00 se sklon linie VWAP i 1 a 2 standardních odchylek pod VWAP viditelně zvětšil a potvrdil zesílení downtrendu.

Svíčkové setupy pro vstup do obchodů

Pro konzervativní obchodníky doporučujeme používat svíčkové setupy, které dají potvrzení, že cena na dané linii vizualizace VWAP MP skutečně reagovala.

Jednoduše čekáme, až se u hladin linií vykreslených vizualizací VWAP Market Profile vytvoří například inside svíčka, nebo reverzní svíčka.

Pokud budete pro vstup používat svíčkové setupy, tak je velmi důležité zvolit správný časový rámec. Pokud budete používat 1 denní VWAP Market Profile, tak sledujte, jak veliká je oblast hodnoty. Čím užší je, tím nižší časový rámec použijte pro svíčkový setup. Na 1 denním VWAPu, tak nejčastěji využijete 1m. – 3m. svíčky. Na měsíčním VWAPu můžete pro swingové obchody využít 1h. – 4h. svíčky a na 1 ročním VWAPu můžete čekat na signál z 1 denního svíčkového grafu.

Nyní vám oba svíčkové setupy, které sami nejvíce používáme, podrobně popíšeme.

Inside svíčka pro nás představuje takovou svíčku, která má nižší high a vyšší low, než předchozí svíčka. Pro naše účely považujeme za inside svíčku i takovou, která má stejné high a/nebo stejné low jako předchozí svíčka. V praxi může inside svíčka vypadat například takto:

Reverzní svíčka je pro nás taková svíčka, která zavírá opačně vůči dvěma předchozím svíčkám. Pro identifikaci reverzní svíčky musíme tedy analyzovat 3 po sobě jdoucí svíčky. Na základě naší analýzy můžeme identifikovat buď klesající, nebo rostoucí reverzní svíčku.

Klesající reverzní svíčku dostaneme, když zaznamenáme na grafu dvě svíčky s vyšší zavírací cenou než otevírací (rostoucí svíčky). Poté čekáme, dokud se nám nevykreslí třetí svíčka, která bude mít nižší zavírací cenu než otevírací. V praxi může klesající reverzní svíčka vypadat takto:

Rostoucí reverzní svíčku dostaneme, když zaznamenáme na grafu dvě svíčky s nižší zavírací cenou než otevírací (klesající svíčky). Poté čekáme, dokud se nám nevykreslí třetí svíčka, která bude mít vyšší zavírací cenu než otevírací. V praxi může rostoucí reverzní svíčka vypadat takto:

Nyní známe tedy 2 druhy svíček, na jejichž základě budeme do trhu vstupovat.

Máme 3 možnosti vstupu

Možnosti vstupu závisí na tom, jak agresivní chcete být.

 1. Nejvíce agresivní je vstup na zavírací ceně (close) reverzní svíčky poté, co se cena dotkla některé z linií vykreslených vizualizací VWAP.
 2. Méně agresivní je vstup na proražení low klesající reverzní svíčky, nebo proražení high rostoucí reverzní svíčky, poté, co se cena dotkla některé z linií vykreslených vizualizací VWAP.
 3. Za nejvíce konzervativní považujeme vstup na proražení high nebo low inside svíčky. Tento vstup se vám však naskytne méně často.

Když budete VWAP Market Profile používat dlouhou dobu, tak budete ochotni stejně jako my, vstupovat do obchodů přímo na úrovních jednotlivých linií ať už objednávkou market, nebo limit. Ochota ceny reagovat na úrovních zobrazovaných vizualizací VWAP Market Profile je tak vysoká, že jim jednoduše důvěřujeme.

Pokročilí obchodníci mohou také vstupovat na liniích vykreslených vizualizací VWAP po potvrzení tokem objednávek do trhu.

Intradení obchodní nastavení pro trh do strany

 1. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, tak otevíráme short obchody na úrovni linie 1 standardní odchylky. V takovém případě umisťujeme stop loss 5 ticků nad úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie VWAP.
 2. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, tak otevíráme také short obchody na úrovni linie 2 standardních odchylek. V takovém případě umisťujeme stop loss 10 ticků nad úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie 1 standardní odchylky.

Vstupy na jejich základě budeme realizovat jak při trhu do strany, tak při trhu, který se pohybuje v trendu.

Oba typy vstupů do short obchodu jsou dobře patrné z ilustrace výše. Ačkoliv linie VWAP neměla v evropské dopolední seance ideálně horizontální vývoj, linie 1 a 2 standardních odchylek mají horizontální vývoj, a proto se z našeho pohledu jedná o trh, který se vyvíjí do strany.

Před 11:30 cena poprvé od 9:30 otestovala hladinu 1 standardní odchylky. Linie VWAP byla v ten moment poměrně blízko a nabízela relativně malý prostor pro zisk. Agresivní skalper by však mohl tuto příležitost využít. My jsme takovou příležitost nechali být. Pokud bychom čekali na zformování jednoho z našich svíčkových setupů, tak bychom žádný obchod na úrovni 1 standardní odchylky stejně neotvírali.

Brzy jsme dostali další příležitost vstoupit do short obchodu na hladině 2 standardních odchylek. Vstup přímo na úrovni linie byl lepší, protože nabídl větší potenciál zisku. Konzervativní obchodník se brzy dočkal inside svíčky (vytvořily se 3 inside svíčky po sobě a poslední z nich nabídla vstup).

Ani u jednoho z výše popsaných obchodů nebyl zasažen stop loss a nakonec oba došly k ziskovému cíli.

3. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, otevíráme long obchody na úrovni linie 1 standardní odchylky. V takovém případě umisťujeme stop loss 5 ticků pod úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie VWAP.

4. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, tak otevíráme také long obchody na úrovni linie 2 standardních odchylek. V takovém případě umisťujeme stop loss 10 ticků nad úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie 1 standardní odchylky.

Oba typy vstupů jsou dobře patrné z výše uvedené ilustrace. Poté co v dopolední seanci probíhal menší downtrend, který po 10:00 zesílil, se po 12:00 začaly linie 1 a 2 standardních odchylek vyvíjet horizontálně a my jsme se přepnuli na nastavení obchodování trhu do strany.

Před 13:30 se cena propadla na úroveň linie 2 standardních odchylek. To byla první příležitost pro vstup do obchodu. Vstup přímo na úrovni linie byl opět lepší. Následující svíčka sice byla rostoucí reverzní svíčkou, ale vzhledem ke své velikosti značně zmenšila ziskový potenciál. Brzy byl zasažen ziskový cíl na úrovni linie 1 standardní odchylky.

Cena poté pokračovala výše a oscilovala okolo linie VWAP předchozí seance (tečkovaná linie). Od ní testovala cena níže na úroveň linie 1 standardní odchylky. Při prvním doteku této linie jsme nedostali ani jeden z našich svíčkových setupů, ale mohli jsme vstoupit přímo na úrovni linie. To je náš preferovaný způsob, takže jsme do tohoto obchodu vstoupili. Poté se cena nějakou dobu pohybovala do strany, vytvořila 2 inside svíčky, které se daly použít pro konzervativnější vstup. Poté cena znovu vzrostla na linii VWAP předchozí seance, tak přišel silný výprodej, který byl mentálně nepříjemný.

Pokud jste defenzivní obchodník a zaznamenáte mezi vaším vstupem a ziskovým cílem jakoukoliv VWAP linii předchozí seance, tak poté co cena dojde na její úroveň, posuňte svůj stop loss na cenu vstupu. Budete tak někdy z obchodu předčasně „vyhozeni“, ale pořád budete mít šanci vstoupit znovu.

Přesně taková příležitost přišla.

Jelikož už jsme v obchodu byli, čekali jsme, zda cena zareaguje. Pod námi pořád byla linie 2 standardních odchylek jako support a až pod ní byl náš stop loss.

Pokud byste svůj stop loss posunuli (kvůli tomu, že cena došla na linii VWAP předchozí seance) a byli byste z obchodu „vyhozeni“ na ceně vstupu, měli byste druhou příležitost vstoupit.

Pokud byla vaše psychologie rozhozená a chtěli jste čekat na svíčkový setup, tak ten přišel v podobě rostoucí reverzní svíčky, ale ta měla opravdu velké rozpětí a navíc uzavřela poblíž linie VWAP předchozí seance, takže jistotu navíc nepřinesla. Vstup na proražení high této reverzní svíčky by sice podle našich pravidel byl v pořádku, ale zbytečně by nám snížil potenciál zisku. Po 16:00 cena došlo na linii VWAP, kde byl náš ziskový cíl.

Intradení obchodní nastavení pro trendující trh

Pokud identifikujeme trh jako trendový, používáme pouze 1 obchodní nastavení.

Jedná se o první odraz od linie 1 standardní odchylky. Tento obchod realizujeme jak na stranu long, tak na stranu short.

Když se linie 1 a 2 standardních odchylek a linie VWAP pohybují s jasným sklonem, tak cena často nějakou dobu osciluje v blízkosti linie 2 standardních odchylek. Při takovém vývoji čekáme, až dojde k prvnímu návratu ceny k linii 1 standardní odchylky. Obchodujeme pouze první odraz, protože má největší šanci na úspěch. Tento obchod se nevyskytuje často, ale zato má vysokou pravděpodobnost úspěchu.

Při prvním návratu otevíráme obchod přímo na úrovni linie. Konzervativnější obchodníci mohou počkat na zformování jednoho z našich svíčkových setupů. Jelikož cena po prvním odrazu velmi často reaguje rychle, tak příležitost ke vstupu na základě svíčkového setupu dostanete zřídka.

Stop loss umístíme 10 ticků po linii 1 standardní odchylky. Ideálně chceme vidět rychlý odraz ve směru trendu. Pokud cena začne oscilovat okolo linie 1 standardní odchylky, tak to většinou není dobré znamení. Ziskový cíl je pro nás linie 2 standardních odchylek. Pokud je prostor mezi linií 1 a 2 standardních odchylek větší než 10 ticků, tak po zisku 10 ticků ukončíme polovinu pozice a stop loss pro zbytek pozice posuneme na hladinu vstupu.

Vstup do long obchodu na trendovém trhu je dobře patrný z výše uvedené ilustrace. Po 12:00 britská libra začala výrazně posilovat. Linie VWAP i standardních odchylek měli krásný sklon a tak jsme pouze čekali na první návrat k linii 1 standardní odchylky. Ten přišel ve 13:00.

Do long obchodu jsme vstoupili přímo na hladině 1 standardní odchylky. V ilustrovaném příkladu dostal dobrou šanci ke vstupu i konzervativní obchodník čekající na svíčkový setup, kterým byla v tomto případě inside svíčka. Tento obchod je opravdu učebnicový, protože cena po odrazu až na krátké zaváhání (ve formě dvou inside svíček) velmi rychle otestovala linii 2 standardních odchylek, kde je ziskový cíl.

Příště se dozvíte – 3. část o vizualizaci VWAP

1. Swingové obchodní nastavení
2. Investiční obchodní nastavení
3. Jiné řízení pozic pro swingové a investiční obchody