Rok 2010 se dá nazvat všelijak, jen ne jednoduchý. Byli jsme svědky scénářů o konci finančního světa i euforických růstů. Celý rok provázelo několik témat. Mezi ty nejpodstatnější patří diskuze o konci hospodářské krize, dluhové problémy států, zejména pak jižní Evropy, kvantitativní uvolňování americké centrální banky FED a bublin na nemovitostech v Číně a amerických státních dluhopisech.

Pojďme to vzít kontinent po kontinentu.

Amerika

Americká garnitura má stále vrásky s rychlostí ekonomického oživení, nezaměstnaností a trhem nemovitostí.  Za celý rok se postupně ukázalo, že krize vzniklá v nemovitostním a následně finančním sektoru již skončila. Pro hladké fungování je však potřeba dostatečně silné oživení, které zatím má značné trhliny, které se FED snaží zalepit QE, to se mu zatím daří i když to neřeší problém jako celek a podpůrný efekt je spíše dočasný. To mělo za následek, že trhy se velmi často pohybovaly místo podle historické statistiky a podloženého fundamentu podle toho, jaká podpůrná akce se naplánovala a poté realizovala. Tak to bude velmi pravděpodobně probíhat i v roce příštím.

Americké akciové indexy – jak bylo zmíněno výše, trhy spíše reagovaly na pozitivní očekávání efektu injekcí, které naordinovaly centrální banky. Vodu rozčeřil nebývalý kolaps cen na jaře, způsobený údajně příkazy, vyvolanými chybou a technikou, kdy došlo k velmi zajímavému přerozdělení akcií. Podzim byl ve znamení růstu a pozitivního efektu QE2. Celkově si hlavní americký index SP500 připsal k 1.1. +11.5%.

Evropa a ČR

Evropa se po celý rok nesla ve znamení dluhových problémů nejen jižních zemí, kdy špičky států i EU řešily, jak zabránit krachu Řecka a Irska, aby nedošlo k dominovému efektu u Portugalska, Španělska atd. Od začátku bylo jasné, že k záchraně musí dojít, protože kdyby ke krachu došlo, tak celkové náklady na úroky z dluhů vzrostou více, než kolik stála samotná záchrana.

V příštím roce opět uvidíme ztížení dané situace a bude velmi vhodné sledovat, jak se daná situace bude vyvíjet a zda je možné vidět světlo na konci dluhového tunelu. Německý index DAX si přilepšil téměř 16%, ale evropský Euro Stoxx 50 je slabší o 6%, což ukazuje, že Německo je na tom daleko lépe než zbytek Evropy.Vývoj v ČR byl ve znamení změny hospodářské politiky vlivem voleb, kdy vyhrála vláda „politické odpovědnosti“. Škrty investoři vyhodnotili spíše negativně, protože nejen, že účinek je nejistý, ale i jednotlivé kroky vlády, které se rychle mění, nepřejí dlouhodobým investicím. Pokud k tomu ještě přidáme vlastnosti malé ekonomiky s vlastní měnou, což značí náchylnost k možným externím turbulencím, tak nám to dává mix ne zrovna dobrého vývoje. Pokud, ale bude docházet ke zklidnění, tak silný fundament českých akcii bude nahrávat k zajímavému růstu při výjimečných dividendách. Český PX index vzrostl do 1. 1. přibližně o 8%.

Naše vlastní obchodování

My jsme se vývoji trhů a jejich rizikovosti samozřejmě přizpůsobovali. Jelikož se zrychlily změny nálad a sentimentu a tím i reakce trhu, tak jsme se více věnovali intradennímu obchodování, kde jsme hravě přesáhli stovku procent zhodnocení, jak na seminářích pravidelně ukazujeme na výpisech z obchodních účtů při prezentaci intradenních metod.

Swingové metody pak obchodujeme hlavně jako diverzifikaci a využití hotovosti, kterou při daytradingu nevyužíváme. Na americkém trhu jsme u swingových metod - produkt US portfolio k 1. 1. na zhodnocení + 9%, což při nastaveném konzervativním poměru zisku k riziku považujeme za slušný zisk a především reálně prokazatelný.

Na české burze (produkt CZ portfolio) se nám dařilo mnohem lépe, překonáváme index téměř o 50% při zhodnocení 12%. Pokud budeme brát v úvahu pouze pozice, které byly otevřeny nebo uzavřeny v tomto roce, tj. aktuálním portfolio teamem, který se o produkt letos stará, tak zhodnocení je dokonce +18%.

Změny, které jsme uskutečnily na začátku roku se tedy ukázaly jako vhodné, což nám potvrzuje celkové zhodnocení na účtech i vzrůstající počet platících uživatelů. Diverzifikační efekt a kombinace jednotlivých metod a portfolií tak přineslo pěkné ovoce.

Naše ambice na klíčový diverzifikační produkt pro podporu traderů i mimo server Czechwealth, tak má solidní základ a v příštím roce chystáme s partnery, kteří o něj projevily vážný zájem, jeho aktivní marketingovou podporu.

Závěr a vize pro rok 2011

Rok to byl bezesporu náročný a nepřál všem. Příští rok bude pravděpodobně podobný, proto si nyní odpočineme u stromečku při svátcích, ale brzy po novém roce vám přineseme další novinky a vylepšení pro lepší vzdělání v oblasti tradingu i dokonalejší diverzifikaci, aby každý měl co nejlepší možnost daným podmínkám ziskově čelit.

Děkujeme vám tedy za přízeň a spolupráci v tomto roce a můžete se těšit, že se vám v příštím roce bude ještě více vyplácet.