Společnost Orco Property Group zveřejnila své výsledky za 3Q 2010, které hodnotíme jako pozitivní, neboť se společnosti daří naplňovat restrukturalizační plán. Společnost také realizovala odprodeje nemovitostí ve 3Q v hodnotě 35 mil. EUR a pro 4Q 2010 má rozjednané prodeje v hodnotě 23 mil. EUR. Na určité projekty se společnosti podařilo sehnat partnera, který by měl pomoci s financováním. Nadále společnost jedná s Německou společností o partnerství na projektu Bubny, který by měl být klíčový pro další rozvoj společnosti.

My výsledky hodnotíme pozitivně a budeme bedlivě očekávat vyhlášení výsledků za 4Q, neboť zde bude přeceněn celý majetek společnosti. Očekáváme nárůst NAV.

Hlavní údaje z hospodářských výsledků za 3Q

Orco dosáhlo za 3Q10 tržeb ve výši 65,2 mil. EUR, což je 20% nárůst oproti stejnému období loňského roku (54,5 mil. EUR v 3Q09). Společnosti se výrazně zvýšily tržby z developerské činnosti, kde zaznamenala prudké oživení v segmentu komerčních nemovitostí, naopak příjmy z asset managementu klesly, hlavně v důsledku odprodeje některých aktiv a odchodu nájemníků. V důsledku zvýšených tržeb z developerské činnosti a mírně nižších nákladů celkově vzrostl provozní zisk o 19 % na 14,1 mil. EUR (11,8 mil. EUR v 3Q09).

Finanční výsledek se meziročně zlepšil v důsledku kurzových zisků ze ztráty -18,8 mil. EUR v 3Q09 na -9,8 mil. EUR v 3Q10.

Celkově Orco vykázalo za 3Q10 čistý zisk ve výši 4,2 mil. EUR, což je výrazné zlepšení proti ztrátě -1,4 mil. EUR ve stejném období loni. Přes lepšící se provozní výsledky společnosti stále panuje nejistota ohledně schopnosti firmy získat financování na klíčové developerské projekty, které započala.

Z faktorů, které pozitivně ovlivnily hospodaření developera ve třetím kvartále společnost zmínila „strmé oživení“ investic (nárůst o 60 % q/q na 1,5 mld. EUR) na trhu komerčních nemovitostí jak v Německu, kde má svou dceřinou společnost, tak v regionu střední a východní Evropy. Dále firmě pomohl fakt, že se průměrná míra neobsazenosti kanceláří v Praze a Berlíně ve třetím kvartále odrazila ode dna.

Komentář managementu:

V průběhu tohoto čtvrtletí se nám podařilo urychlit restrukturalizaci našeho portfolia, prodeje našich nestrategických aktiv a naopak výrazně pokročit u strategických projektů Zlota ve Varšavě, Bubny v Praze, Vaci 1 v Budapešti a Leipziger Platz v Německu. Tyto projekty jsou klíčové pro tvorbu hodnoty a podpoří růst našeho cash flow v příštích letech,“ uvedl šéf OPG Jean Francois Ott.