Nejdříve citace z původního článku pro pochopení konceptu:

„Nejdříve si ale definujme co je to Inside bar. Jak ukazuje obrázek níže, jedná se o svíčku, která je „uvnitř“ svíčky předchozí. To znamená, že její vrchol se nachází níže než vrchol svíčky předchozí (lowerhigh) a zároveň dno se nachází výše než u předchozí svíčky (higherlow)."


Pro obchodní metodu, kterou chceme backtestovat, budeme tuto formaci chápat tak, že trh konsoliduje před dalším pohybem a při proražení LH nebo HL bude následovat výraznější pohyb směrem, který trh svíčku prorazí. V případě, že následuje více inside bars po sobě, tak čekáme na proražení vždy poslední svíčky. Pojďme se tedy podívat na tuto metodu v grafu:

Jak již všichni jistě poznáme, jedná se o čárkový graf, kdy žluté čárky ukazují insidebars a modrá šipka znázorňuje long pozici a červená krátkou pozici. Pokud je šipka plná, tak to značí vstup a prázdná znázorňuje výstup. Ještě poznamenejme, že se jedná o denní graf na eminifutures na akciový index S&P 500 (ES). Vlevo tedy vidíme, že se vytvořila inside bar. Následně jsme si zakreslili úrovně, kde vstupujeme do pozice pomocí stop pokynu. Byl tedy aktivován long pokyn, který následně ukončujeme pomocí profit targetu o pět dnů později. Identicky postupujeme u short pozice znázorněné šipkou červenou.“

Nyní výsledky na stejném trhu, jak bylo prezentováno se stejným nastavením od 19. 6. 2007.


Strategii stále máme v našem portfoliu a obchodujeme ji na reálném účtu na trhu ES s dalšími vylepšeními, která jsme prezentovali již na několika seminářích. Náš zisk za zmíněné období je z jednoho kontraktu přes 11.500 USD dolarů.

AKTUALIZACE - Jaký byl celý rok 2010 ?

Provedli jsme 23 obchodů s celkovým ziskem téměř 6000 USD stále se stejným nastavením!

Ještě se podívejme, jak zmíněný koncept funguje na FOREXu. Strategie funguje na různých měnových párech, my pro jednoduchost uvádíme pouze USD/JPY.

 

 

Jak je vidět, stále jsou koncepty, které fungují na různých trzích i přes období krize a jiných turbulencí. Není vždy nutné hledat nové a nové strategie.