Jeden z hlavních pilířů mého tradingu je otevírání a zavírání pozic v rámci jednoho dne na trzích emini futures a forexu. Pokud si nejste jisti ve znalostech, co je to intradenní obchodování nebo emini futures doporučuji vám některý z našich seminářů pro začátečníky.

V tomto přístupu (teď do toho nezahrnuji techniky Market profilu, které vám popíšu v jiném článku) využívám převážně Technickou Analýzu v hlavním zastoupení Price Action (vývoj ceny a cenových formací v čase), dále pak vývoje realizovaných objednávek a stavu nabídek a poptávek. Tato kombinace se mi ukázala jako jedna z nejúčinnějších a přesto nikterak složitá. Ještě je vhodné sdělit, že zde využívám převážně diskreční přístup. Pro celkový pohled se pozastavme nad rozdílem mechanického a diskrečního přístupu.

Obchodní systémy můžeme následovně rozdělit:

  • diskreční - o vstupu a výstupu do a z obchodu rozhoduji já podle aktuálního trhu a signálu
  • mechanické - vstup i výstup do obchodu určuje výhradně obchodní software

Po splnění podmínky mechanický typ obchodního systému generuje signály, kterými se řídím bez dalšího rozvažování, protože na základě zkušeností a především testů jsem si ověřil funkčnost tohoto systému. Nehledím na to, jestli další obchod bude ziskový či ztrátový, prostě jsem si jist, že v určitém delším období bude systém vždy vykazovat zisky.

Naopak  jako diskreční obchodník mám znalost a zkušenost s daným trhem a rozhoduji, zda se do daného obchodního signálu vyplatí vstupovat, kde je ideální vstoupit a podle poměru risku a zisku a dalších parametrů určím, kde je vhodné vystoupit a jak danou pozici řídit.
Pro pochopení si pojďme ukázat příklad logiky jednoho z mých obchodních setupů.
Trh má tendenci se ve velké části času pohybovat v malém cenovém rozpětí. Nastávají však okamžiky, kdy se trh nějakým vlivem (není podstatné jakým) výrazně pohne.

Tento pohyb následně nám dává důležité indikace, podle kterých se řídím při obchodování. Jednou z mých metod je „Formace 123“

akcie opce 1

Z obrázku je patrné, že na trhu nastávají rychlé pohyby, kdy se v průběhu obchodování na určitých cenách obchodují pouze po krátkou dobu (jedna svíčka). Tyto úrovně jsou potom pro trh i pro mně důležité a s dalšími konfirmacemi mi to nejen říká, zda se trh bude obracet nebo bude ve svém pohybu pokračovat, ale i na jakých úrovních se tak s vysokou pravděpodobností bude dít.


A to je pouze esence z mého intradenního obchodování, která je již sama o sobě velmi výdělečná, pokud k tomu přidáte další myšlenky – například z článku jak obchodujeme pomocí Market Profilu – dostanete se jistě na dráhu ziskového obchodování, na které vás budu v případě zájmu provázet.