Existuje ale řešení, které přináší schopnost čelit takovým psychologickým překážkám trhu. Je zaměřené na zvýšení odolnosti vůči stresovým situacím a zároveň i na zvýšení obchodní efektivity. Byla vyvinutá obchodní metoda, která pomáhá obchodníkovi překonat nejrůznější šoky a udrží jeho emoce pod kontrolou. Abychom ale zcela vyřešili problematiku stresu, bude velmi užitečné rozdělit si ho do několika oddělených částí a ty řešit jednu po druhé.

Nejprve je třeba si vystavět určitou koncepci vlastního postoje vůči různým situacím na trhu. Nemyslíme tím jenom různé obchodní metody, ale jakousi vlastní koncepci samotného trhu a s ním spojených psychologických problémů, kterým musí všichni obchodníci dnes a denně na trhu čelit. Následující tvrzení bude pro naši koncepci základním: "Nemůžu se mýlit, jestliže nemám žádný názor."

psychologie 2 1

Vždy, když budeme uvažovat o tom, jak se vypořádat se stresem a emocemi způsobenými obchodováním, musíme si toto tvrzení z paměti vyvolat. Jestliže najdeme způsob, jak omezit naše obchodní rozhodování na základě vlastních domněnek a naučíme se reagovat na jasné a zřetelné tržní signály, problém psychologického tlaku a stresu bude vyřešen. Základním klíčem je tvrzení, které o veškerých tržních trendech mluví jako o zcela přirozeném fenoménu mimo kontrolu a předpověď lidí.

Podstatou bylo vytvořit takovou obchodní strategii, která by dokázala bezpečně, efektivně a výhodně využít právě tuto vlastnost trhu. Tato formulace vypadá logicky a může v podstatě vytvořit základy pro vývoj konceptuální obchodní strategii, což ve skutečnosti zabralo nemalý čas. Nicméně práce se zdařila a tak světlo světa spatřila nová metoda, kterou bychom si mohli pojmenovat jako diskreční systematická metoda. Ta umožňuje obchodovat prakticky zcela bez emocí a je tak velmi spolehlivým a efektivním nástrojem k profitování z finančních spekulací.

Řetěz jejích argumentů a závěrů by mohl vypadat asi takto:

1) Hlavním zdrojem negativních emocí a stresu každého obchodníka jsou nenaplněné předpovědi budoucího vývoje na trhu založené na jeho dojmech.

2) Abychom se zcela vyhnuli nežádoucím emocím a psychickému tlaku, je nejlepší se kompletně vyvarovat jakýchkoli dojmů ohledně tržních trendů, protože předpovědi založené na dojmech jsou předem odsouzeny k tomu, aby nebyly správné.

3) Základní idea hesla "Nemůžu se mýlit, jestliže nemám názor" převádí morální břímě za výsledky obchodování z tradera na trh. Výkyvy trhu pak můžeme považovat za výsledky něčeho, co bychom mohli označit jako "boží vůle" nebo "přírodní síla". Ta má pak schopnost sejmout z obchodníka zodpovědnost za chování trhu.

4) Je možné vzdát se pokusů o předpovědi trendů a zachovat si ziskovost, a to za podmínky že místo jejich předvídání je bude obchodník následovat.

5) Je možné řídit se výkyvy trhu, jen když použijeme systematickou obchodní strategii, která nám poskytne efektivní monitoring těchto výkyvů.

6) Nejlepší takovou metodou je ta, která nám umožní objektivní zhodnocení jednotlivých možností pohybů trhu v jakémkoliv okamžiku a oběma směry.

Na základě těchto tvrzení můžeme vyslovit finální závěr.

Nejjednodušším způsobem, kterým se můžeme zbavit všech nežádoucích psychických problémů, je úplné zřeknutí se pokusů obchodovat na základě osobních dojmů a předpokladů. Jen systematický obchod, který rozhoduje automaticky na základě předem stanoveného plánu, poskytuje takovou možnost. Přechod k systematickému obchodování pomůže snížit psychickou zátěž každého obchodníka a umožní tak vyvarovat se množství chybných rozhodnutí spojených právě se stresem. Systematické obchodování nejenže pomáhá obchodníkovi v rozhodování vedoucí k ziskovosti, zároveň je schopné přinést tolik potřebný psychický komfort a pohodu.