Každý trader se musí se svými chybami a případnými ztrátami vypořádat po svém. Někteří z nich často viní trh, který se nechoval tak, jak oni ve svých dokonalých předpovědích odhadovali.  Někteří naopak vinu svalují pouze na sebe, mluví o své neschopnosti správně posoudit i jednoduché situace. Je zajímavé, že většina obchodníků správné řešení nalezne téměř vždy, když se na určitou situaci podívá s nějakým časovým odstupem. Proč tedy, když se ohlédnou kousek zpět, jsou schopni efektivně posoudit konkrétní situaci jednoduše a rychle, a proč to neumí stejně tak v ten správný a důležitý okamžik?

Zcela jistě se to nedá vysvětlit pouze tím, že se dívají na včerejší situaci dnešníma očima, stejně tak není příčinou chybného rozhodnutí často namítaný fakt, že technická analýza umožňuje několikeré a často velmi odlišné interpretace jednotlivých situací. Téměř vždy je ale možné identifikovat u chybného rozhodnutí velkou účast stresu, pod jehož tlakem obchodník své úsudky vytváří. Částečně to dokazuje i skutečnost, že řada obchodnických nováčků, kteří jen zkouší své čerstvě nabyté zkušenosti na fiktivních účtech, dosahuje dobrých a často i naprosto výjimečných výsledků, ale ve chvíli, kdy přejdou ke skutečnému obchodování se skutečnými penězi, nejsou podobné úspěchy schopní zopakovat.

 

psychologie 1

 

Tím, že je obchodník permanentně pod určitým stresem, často vede k tomu, že jsou jeho rozhodnutí nedostatečně uvážená a impulsivní, což ve výsledku může znamenat, že jsou to rozhodnutí špatná, vedoucí k chybnému omezení ziskových pozic, nebo dokonce ke ztrátám. Někdy se stane i to, že po několika postupných selháních při různých obchodech propadnou obchodníci strachu z trhu. Jsou absolutně zkoprnělí, a jakákoliv jednoduchá situace na trhu v nich může vyvolat neopodstatněnou paniku. Nedokáží ovládnout své emoce ani střízlivě posoudit stav trhu, což jim znemožní jakékoliv rozhodování.

V řadě případů se ukázalo, že ve chvíli, kdy se situace na trhu otočila proti obchodníkovi, tak nebyl schopný ničeho jiného než jen pasivně přihlížet tomu, jak jeho ztráty narůstají. Ve chvíli, kdy se situace vrátí do normálu a mají možnost v klidu analyzovat denní grafy, ukáže se, že to nebyl nedostatek zkušeností ale jejich vlastní nezvládnuté emoce, které je přivedly ke ztrátám. Nicméně situaci již nic v jejich prospěch neobrátí. Správný čas pro rozhodnutí je již nenávratně minulostí, peníze se utopily v moři ztrát a všechno začíná  znovu.

Další problém, který může přinést obchodníkovi krušné a dokonce i katastrofální následky jeho zbožné přání. V takovém případě je trader přesvědčený o tom, že jeho úsudek o budoucím vývoji na trhu je naprosto a bezpodmínečně správný a neomylný. Nemohou nastat žádná překvapení ani neočekávané situace. Často takový obchodník nepřikládá náležitou váhu ani tomu, když se trh otočí proti předpokladům a hlavně jeho pozicím a vysvětluje si takovou situaci tím, že se jedná o krátkodobý výkyv, který ale brzo pomine. Vstupuje do nových kontraktů na nízkých cenách a doufají, že se trh vrátí do zaběhnutých kolejí a ze všech svých obchodů budou dolovat obrovské zisky. Nicméně situace se nezlepší spíš naopak, a takový obchodník pak ze svých pozic vystoupí s velkými ztrátami.

Tím, že si jsou obchodníci naprosto jistí, ztrácejí schopnost objektivně posuzovat podmínky na trhu a přizpůsobovat jim své obchodování. V takovém případě berou ohled jen na takové základní a technické charakteristiky, které odpovídají jejich zbožnému přání.   To je ale může přijít hodně draho a nezřídka to vede i k vážné psychické frustraci. Takový vývoj může připravit obchodníka nejen o jeho peníze a zlikvidovat jeho portfolio, ale také mu může podkopat jeho sebevědomí a tolik důležitý postoj, že i on může být vítězem na bitevním poli trhu.

 

psychologie 1 2

 

Z takové prohry často pak obchodník viní sám sebe a neustále prochází detaily svého neúspěšného obchodu. Viní také trh ze špatného chování, a často se vztah mezi ním a trhem znění z přátelského do takového, který by asi nejlépe charakterizovala krevní msta. Obchodník tak často touží po okamžité odplatě, chce prodělané peníze zpět. Ale je to v podstatě, jako by vinil přírodu z toho, že chvíli prší a chvíli svítí sluníčko. Na takové změny je potřeba být připraven dopředu. Jedině to zaručí obchodníkům jejich zisky.