První dost zásadní faktor, který může s cenou pohnout je konsolidace řízení skupiny, společnost se pokusí vykoupit akciové podíly ve společnostech, kde nemá 100% podíl, první návrh, který zazněl je výměna podílu za akcie společnosti ORCA, což by bylo pro společnost dobré, protože by nemusela shánět volné prostředky na výplatu minoritních akcionářů. Tímto krokem by ORCO mohlo zjenodušit celou řídící strukturu a došlo by ke šnížení provozních nákladů.

Dalším pozitivním faktorem je růst cen nemovitostí v Německu, kde se trh již pomalu vzpamatovává z krize. Toho by ráda společnost využila v roce 2011 a chystá další prodeje majetku ze svého portfolia, celkový příjem z prodejů v roce 2011 by měl být 300 mil EUR a to hlavně díky prodeji komerční nemovitosti v Německu v hodnotě 130 – 140 mil EUR. Dále společnost podniká opatření na zvýšení příjmů z nájmů, které by ráda navýšila na 200 mil EUR za rok. Projekt Bubny běží podle plánu, kdy do projektu vstoupila developerská společnost ECE, která  projektu vidí vysoký potenciál zisku – podmínky partnerství nebyly doposud zveřejněny.

Pozitivně by mohli investoři vnímat i schválení dostavby projektu Zlota 44 v Polsku, kde již byly započaty práce. Orco také ohlásilo podmínky partnerství s firmou High Gain House Investments na projektu obchodní budovy Leipziger Platz v centru Berlína, podíl Orka by na dokončeném projektu v hodnotě 400 – 450 mil EUR měl dosahovat 25% až 35%.

V poslední době postihla společnost pouze jedna negativní zpráva, která může krátkodobě  ovlivnit kurz akcie. Jedná se spor v projektu Suncani Hvar, kde společnost Orco vlastní majoritní podíl, který získala před lety od Chorvatské vlády. Chorvatskou vládu v tomto sporu zastupuje Chorvatský privatizační fond, kterému se nelíbí postup Orca v projektu a snaží se vypovědět smlouvu o prodeji, tím by Orco přišlo o celý projekt, do kterého nainvestovalo několik desítek mil. EUR. Společnost však argumentuje tím, že fond nesplnil k čemu se ve smlouvě s Orcem zavázal, jedná se především o vyjasněných vlastnických vztazích u některých pozemků a nemovitostí.

Zde jednoznačně můžeme říci, že opatrný postup společnosti byl správný, v případě, že společnost přijde o podíl v projektu, je rozhodnutá se soudně bránit a vymáhat tak na Chorvatské vládě odškodnění u mezinárodního soudu podáním žaloby na neochránění investic. Podle našeho mínění by Orco mělo tento soud vyhrát. My si však myslíme, že dojde k dohodě a k soudu nedojde a to z toho důvodu, že Chorvatsko má eminentní zájem o vstup do EU, v případě soudu by si tím velice uškodilo.

V globálu hodnotíme akcii jako dlouhodobě perspektivní a očekáváme, že v roce 2011 by se kurz mohl vyšplhat až k 300 Kč. Vše ale bude především záviset na globálním vývoji cen nemovitostí, které by se měli stabilizovat a následně mírně růst a tím by mělo vzrůst NAV na akcii. Bedlivě budeme sledovat výsledky společnosti za 4Q 2010, které budou zveřejněny 24. 3. 2011, zde již očekáváme pozitivní vývoj, který by se mohl následně promítnout do ceny akcie. My samozřejmě máme Orco ve svém portfoliu s výše zmíněným cílem.