Obchodníci zmínění v případových studiích byli účastníky našich seminářů psychologie obchodování. Absolvováním tohoto semináře dokázali definovat své chyby a příčiny selhání v trzích.

Co je to případová studie?

Jedná se o popis terapeutické či koučovací  praxe jednoho konkrétního klienta na základě skutečně proběhlé koučovací sekvence, která trvá minimálně 30 hodin. Zveřejněné případové studie jsou anonymní, aby bylo zachováno inkognito koučovaných. Jejich přestavení je možné jen na základě jejich písemného souhlasu či osobního představení.

Časová dotace 30 hodin je zvolena pro optimální poznání klienta, seznámení se s jeho problémem a následným navrženým řešením a osobním vedením. Které vede k stabilizaci koučovaného a zejména ke stabilizaci jeho zisků.

Efektivita a investice do vlastního koučování je znázorněna především její návratností během prvních deseti hodin koučování.

A teď konkrétně

Klient 39 let, s praxí vedoucího pracovníka. Věnuje se scalpingu.

Subjektivní popis klienta: přišel jsem o moc, mám perfektní systém, jsem zoufalý. Chci se obchodováním živit a teď nad tím ztrácím kontrolu.

Objektivní popis kouče:  Klient se sklony k ovládání a organizování okolí. Perfekcionalista. Frustrován nemožností ovládat dění na trhu s pocity ztráty sebekontroly a osobního selhání.

Klíčová slova klienta: chce se mi zvracet když zadávám příkaz, mám pocit že to celé nefunguje. Proč mi to jde v backtestu a v reálu ne? Věnoval jsem backtestu víc než 3 roky a nic. Nyní jsem s nervama v čudu i na demu. Nedokážu dosahovat svých obchodních cílů, i když jsou malé.

Diagnoza: klient introvert, smyslový typ, rozhoduje se na základě exaktních informací, sklon k organizování okolního světa.

Prognóza: věčný backtester, výsledky pod nulou maximálně příležitostné úspěchy. Ztráta důvěry v trhy. Žaludeční problémy.

Řešení:  popis a rozbor dosavadní obchodní praxe a životní zkušenosti. Přechod z minutových time framů na denní a týdenní. Nácvik sebepoznávacích a sebekontrolních mechanizmů pomocí EEG biofeedback, využití a nácvik Neurolingvistického programování, pravidelné denní písemné reporty. Společný backtest, společné obchodování. Odpoutání od kouče snížením frekvence a zralé převzetí vlastního obchodování.  Odpoutání od pocitového rozhodování k systematickému.

Průběh:  po prvních dvou sezeních zastavení ztrát. Po desáté hodině zahájení ziskového obchodování na minilotech a získání neutrálního vztahu k trhu, odstranění somatických potíží a somatizovaného prožívání při obchodování.
psychologie v tradingu
Klient, 52 let, podnikatel

Subjektivní popis klienta:  absolvoval jsme mnoho školení, mám pocit, že se to nidy nenaučím. Neumím s počítačem a anglicky. Chci vydělávat jen pár dolarů denně, abych se nemusel děsit složenek a normálně si žít bez stresu. Na účtu mám 600 USD a denním obchodováním bch chtěl dosáhnout svého cíle. Hodím se vůbec na to?

Klíčová slova klienta: bojim se vstoupit, dlouho mi to trvá než se rohodnu. Musím udělat hodně obchodů abych dosánul cíle. Vše poctivě odbacktestuji a teď nic. Už nemám co poslat na účet.

Diagnoza: klient introvert, intuitivní typ, citlivý se sklonem oddalovat rozhodnutí. Sklon přijímat názory druhých jako za jediné správné.

Prognóza: absolutní ztráta, odchod z trhů, investování riskového kapitálu. Ztráta sebedůvěry, přejídání se za účelem tišení úzkosti.

Řešení:  popis a rozbor dosavadní obchodní praxe a životní zkušenosti. Vysvětlení a přepočítání obchodních neúspěchů.  Systematické vedení při obchodování a představení jiných a vhodnějších obchodních strategií. Společný backtest a komparace zisků krátkých time fram se zisky z time framů delších. Hypnóza, vysvětlení motivace k chybovému chování. Využití  EEG biofeedbacku pro fixaci žádaného chování. Psycokybernetický nácvik. Odpoutání od kouče a pravidelné reporty.

Průběh:  Přerušení obchodování. Po 7 hodině obchodování  live na vyšším time framu.
Přeučení a doplnění základních obchodních dovedností. Odstranění neurotizace hypnózou.

 

Toto jsou jen příklady, které jsem uvedl z mé praxe a Vaše osobní zkušenosti z obchodování jasně dokazují, jak velký význam má zvládnutí obchodní psychologie pro úspěšné obchodování. Vaše účast na semináři Vám umožní seznámit se s Vaším osobnostním typem. Zjistíte čím si při obchodování můžete nejvíce ublížit a jak zvládat neúspěch, ale i úspěch. Dozvíte se které chyby děláte záměrně. Nacvičíme si společně několik technik, jak kritické situace zvládat a jak jim předcházet.  Úspěch na trzích nezačíná nějakou strategií, úspěch na trzích začíná uvnitř Vás.

Mgr. Pavel Vacek
Psycholog a kouč