Co trápí 95% traderů

Jeden z problémů, který jsem konzultoval s účastníkem pražského kurzu Jak na psychologii a řízení peněz v tradingu, bylo úzkostné prožívání účasti v trhu v době, kdy jde trh proti němu a z toho vyplývajících selhávání obchodní disciplíny.

Klient v okamžiku nepříznivého směru trhu cítil strach, bušení srdce a snahu o únik ze stresové situace racionalizací (nalezení důvodu, zdůvodnění si nelogické reakce, zdůvodnění a omluvu, ovšem velmi subjektivní) porušení disciplíny. Lidově řečeno, našel si důvod k výstupu, přestože to jeho strategie nedovolovala.

Profesionální řešení může vypadat následovně

Řešení si vyžádalo několik koučovacích setkání přímo v době obchodování, není nutno se tedy obávat terapeutického křesla. Musím zdůraznit, že to co probíhá mezi mnou a klientem, není psychoterapie, ale koučování. Konkrétně to vypadá tak, že s klientem absolvuji například obchodní seanci a sleduji jeho chování, které posléze spolu probíráme a já jako kouč se klienta snažím dovést od zatěžujících reakcí na nepříznivou obchodní situaci k reakcím zdravým a produktivním.

Proces není založen na vymícení špatných reakcí, ale na vytvoření zážitků a reakcí nových a na těchto nových pozitivních zkušeností reagovat na trh. Ovšem, moje přítomnost při obchodní seanci je limitována přáním klienta a není nutná. Koučování bude tématem, o kterém se podrobněji zmíním v některém z příštích článků, či při popisu dalších konzultací nebo operativních poradenských rozhovorů s klienty.

Dále pak k úspěšnému završení koučovacího procesu klient absolvoval několik sezení při výcviku zvládání stresové situace a navození pozitivní reakce pomocí EEG biofeedback (elektroencefalograf). Pro vysvětlení jde o to, že některé činnosti našeho mozku je možně vizualizovat do formy vykreslené vlny, jako například při neurologickém vyšetření. Je to proto, že mozek a jeho reakce jsou výsledkem mimo jiné i elektromagnetických dějů. Jde-li tedy pomocí elektroencefalografu sejmout elektrický impulz a vykreslit z něj vlnu, je pak tedy možné identifikovat v mozku děje (například tvar nebo pouhou přítomnost vykreslené vlny), které se odehrávají při některé specifické činnosti.

Klient jednoduchým cvičením pak například dokáže měnit tvar vlny nepříznivé, tím že bude v té samé situaci prožívat pocity pozitivní a vlnu špatnou nahradí vlnou žádanou. Musím zdůraznit, že jde o velmi laický a zjednodušený popis činnosti EEG biofeedback. Postupným cvičením upevní nový návyk v mozku natolik, že příští nepříznivou situaci bude prožívat vhodným a produktivním způsobem.

Konkrétně tedy jsem s tímto klientem absolvoval několik obchodních seancí, několik proto, protože se jedná o úspěšného obchodníka a hned tak trh proti němu významněji nešel. Vysvětlili jsme si v reálu, co je důvodem bušení srdce, strachu aj. projevů.

Kořeny negativních emocí leží mimo trading

Z mé dosavadní praxe vím, že většinou jde o výsledek výchovy a vlivu společnosti. Konkrétně to byl strach ze selhání vyplývající z osobnosti obchodníka s vegetativní manifestací (s projevy jako průjem, dušnost, pocit na zvracení), kdy jsme provedli společný rozbor zdroje současných problémů. Potíže s prožíváním tohoto typu jsou u tohoto klienta vystavěny již v jeho dětství. Poté jsme nacvičili zdravé chování v těchto situacích, které jsme posléze upevnili výcvikem na EEG biofeedbacku, kdy pomocí elektroencefalografické vizualizace mozkových vln se obchodník naučil udržet požadovaný průběh emocí a prožívání jak už bylo zmíněno výše v popisu metody...

Výsledkem byla podstatně lépe korelující výkonnost reálné obchodní strategie oproti backtestu a papertradingu, za současného zlepšení partnerských vztahů.

Mgr. Pavel Vacek
Psycholog