V té době se obchodovala za 423 Kč. Naše predikce vývoje kurzu byla negativní s cenovým cílem hluboko pod 400 Kč a to hlavně z důvodu stagnujícího trhu s reklamou a panující velké konkurence na trhu. Dále na vliv ceny akcie v té době měla i posilující koruna. Naše predikce se momentálně do puntíku vyplnila, akcie klesla k 330 Kč a nyní se podívejme, co nás bude pravděpodobně čekat v následujících kvartálech.

Společnost CETV za posledních několik měsíců udělala několik výrazných změn ve svých dceřiných společnostech, jednalo se především o výměnu ředitelů v několika televizích, který mají za úkol zlepšit prodej reklamy, snížit provozní náklady, zastavit pokles sledovanosti. CETV momentálně sužují tyto problémy ve všech zemích, kde vyvíjí své aktivity.

Nejvíce ziskovou televizí v portfoliu společnosti je TV Nova a ani ta se nevyhnula rázným opatřením, která naordinoval nový ředitel. Televizi bude muset opustit 100 zaměstnanců a není vyloučeno, že v případě nutnosti by se mohlo propouštět nadále, ale ne již v takovém měřítku. Tyto kroky z našeho pohledu přicházejí velice pozdě, protože pokud si vzpomeneme na první polovinu roku 2010 management CETV predikoval zotavení příjmů z reklamy a dokonce mírný nárůst v Bulharsku v posledním kvartále roku 2010, to se pravděpodobně nestalo a dle našeho mínění přistoupil k obměně managementu televizí.

Dále bylo zveřejněno, že TV Nova silně propadla sledovanost, což bude bránit budoucímu navyšování prodejů a ceny reklamy, nelze tedy očekávat rychlé navýšení příjmů v brzké době. Obdobný problém má televize Markýza na Slovensku. Z tohoto důvodu usuzujeme, že nejen výsledky za 4Q 2010 investory pravděpodobně neuspokojí, ale dle našeho mínění i výhled na následující období bude negativní.

Společnost dále sužuje vysoké zadlužení, které dosahuje 1 mld. USD s dost vysokým úročením, přestože se společnost snažila dluh refinancovat, povedlo se to jenom částečně. Dále disponuje hotovostí 200 mil. USD, se kterou by mohla provést akvizici menšího charakteru.

Podíváme-li se, na US mediální sektor, vidíme, že tento sektor roste již několik měsíců za sebou. Porovnáme-li to s akcií CETV, zjistíme pravý opak. Což nám jasně říká, že něco není se společností CETV v pořádku. Společnost dle našeho mínění není v dobré finanční kondici, a pokud by nastala korekce na akciových trzích v USA, kde je akcie primárně obchodována, domníváme se, že propad ceny akcií by byl daleko větší, než konkurenčních společností, které mají daleko lepší HV a stabilnější postavení na trhu.

Celkově si myslíme, že cena akcie by mohla po výsledcích výrazně oslabit pod 350 Kč a to vlivem několika faktorů. První faktor jsou špatné HV za 4Q 2010 a špatný výhled na rok 2011. Druhý faktor je pokles sledovanosti, třetí posilují CZK, která se negativně promítne do ceny akcií na naší burze. Čtvrtý faktor je, možná korekce akciových trhů v USA. Tato akcie dle našeho mínění není vhodná k nákupu, neboť rizika, která nám mluví pro pokles, jsou větší, než potenciální zisk, který akcie skýtá.