1. AAA – jedná se o malou emisi akcií cca 1mld. Kč., managementu společnosti se již podařilo otočit negativní vývoj HV, podařilo se výrazně zvednout marže a zrušily se nerentabilní pobočky. My očekáváme, že tento trend bude nadále pokračovat a očekáváme pozitivní reakci trhu. Objevují se také možné spekulace  expanzi do Ruska. Jedná se o cyklickou akcii, kterou může agresivní investor při poklesech akumulovat.
  2. KIT Digital – můžeme jen očekávat další zklamání, neboť managementu se nadaří zvednout marže za své služby. Přestože společnost provádí na trhu akvizice dobrých a finančně zdravích společností, nepromítá se to pozitivně do výsledků. Dříve, či později bude muset management provést restrukturalizaci společnosti a snažit se prodávat své služby s vyššími maržemi, protože nejde do nekonečna upisovat nové akcie a následně finanční prostředky používat na provoz. I díky fundamentu, ale také kvůli malé emisi na CZ trhu neuvažujeme o participaci na tomto titulu.
  3. Fortuna – společnosti se podařilo mírně překonat očekávání trhu, bohužel nadále zůstává nejasná situace kolem spuštění nové loterie. Situace kolem Sazky, kde se majoritní vlastník Penta pokoušela získat podíl, zkrachoval a pravděpodobně získá Sazku Petr Kellner a Karel Komárek, kteří jsou daleko mocnější než pan Hušák, který dlouhá léta vládl tvrdou rukou. Fortuna to může mít v budoucnu daleko těžší se spuštěním nové loterie, neboť od roku 1990 se nikomu nepodařilo spustit a úspěšně provozovat novou loterii. I přesto vidíme titul jako zajímavý, ale aktuálně se nachází na fair value a o nákupu bycho uvažovali 10% až 20% níže.
  4. VIG – jedná se o velmi konzervativní titul s jasnou dividendovou politikou, neočekáváme výraznou odchylku od predikovaných HV, vzhledem k tomu, že na BCPP se jedná o duální listing a s akciemi se obchoduje jen ve velmi malých objemech, není z našeho pohledu titul vhodný k nákupu. Případný nákup bychom raději realizovali a jiném trhu než CZ.

Nové IPO:

 1)    Již dlouho se mluví o uvedení akcií ČSOB na burzu. Bohužel uvedení akcií na trh zabránilo zemětřesení v Japonsku a politická nestabilita na severu Afriky. Opět se ukazuje, že majoritní vlastník KBC uvede emisi na trh, až budou akcie na vrcholu, aby maximalizoval zisk. My se určitě IPO nezúčastníme a vyčkáme, až jak se začne obchodovat s akciemi, protože lze očekávat zajímavější cenu, než bude upisovací.

2)    C.S. Cargo – další horký kandidát, kdy management by rád použil získané finanční prostředky k rozvoji společnosti. Bohužel podnikání v tomto oboru se nachází pod velikým tlakem, kdy dopravci jsou nuceni jezdit s minimálními maržemi, jinak tomu není ani C.S. Cargo, tento trend by měl pokrčovat i nadále a proto se také v případě uvedení akcií na trh IPO nezúčastníme.

A nyní se ještě ohlédneme za akcií ORCO, která minulý týden zveřejnila své hospodářské výsledky, které z našeho pohledu výrazně překonaly očekávání trhu ve všech sledovaných položkách. Na potenciál akcií jsme upozorňovali v prosinci 2010 a v lednu 2011. Nyní se naše predikce vyplnila a kurz od zveřejnění naší analýzy kdy cena oscilovala mezi 180 a 190 Kč vzrostl o 32% na 244 Kč za 3 měsíce. Náš náhled na akcii se nemění, v letošním roce očekáváme další růst ceny akcie k 300 Kč a nevylučujeme i pokoření této psychologické hranice. Pro vývoj v následujících letech (2012 a 2013) bude především důležité naplňování restrukturalizačního plánu, který se doposud dařilo splnit a i mírně překonat. To je hlavní podmínka pro další růst ceny akcie.