Proto se v tomto textu podíváme na to, jak současná situace vznikla, v jaké je fázi a co nás může čekat. Také si ukážeme jak v aktuální době zacházet se svými penězi, abychom měli šanci na krizi vydělat, ať se již vyvine jakkoliv.

Historie a vznik krize – počátek finanční krize lze spatřovat již při řešení krize předchozí (internetové bubliny), kdy krize byla řešena prudkým snižováním úrokových sazeb centrální bankou USA (FED) a pumpováním množství peněz do oběhu. To sice nastartovalo ekonomický růst a investice, nicméně i další bublinu. Tím, že peníze byly „levné“, tak investoři se započali dívat po příležitostech a to i s půjčenými penězi s nízkým úrokem.

Jelikož akcie je zklamaly, tak začali nakupovat nemovitosti. To celé vyústilo v to, že mnoho obyčejných amerických domácností a jedinců vlastnilo i několik nemovitostí s očekáváním, že úrokové sazby zůstanou nízké a příjmy z pronájmu a růstu ceny nemovitosti jim vygeneruje zisk nejen na splacení hypotéky, ale i dodatečný příjem. Banky, které byly nejspíše hnány krátkodobými cíli manažerů, jim půjčovali téměř bez záruk jištění. To vše se multiplikovalo přes cenné papíry, které se z těchto hypoték vytvářeli a tak vznikla časovaná bomba, která při své explozi nejdříve postihla nemovitostní sektor, následně finanční sektor a nyní se čeká, zda to zasáhne celou ekonomiky.

Střednědobý a dlouhodobý budoucí vývoj

Na to, abychom byly schopni stanovit budoucí prognózu, tak bychom se měli podívat na současnou situaci ze širšího hlediska. Spirálu pádu roztočil krach Lehman Brothers a panika se rozšířila do trhu, neschválení záchranného balíčku US vládou hned na poprvé také paniku podpořilo. Když se však na věc podíváme střízlivě, tak vidíme, že akciové indexy od svých maxim spadly přibližně o 30% až 40%, což bylo ve finální fázi zapříčiněno nutností vybírání hotovosti bank a fondů z trhu v podstatě za jakékoliv ceny. Zatím se však neprokazuje, že by hospodaření firem v široké ekonomice natolik pokleslo, aby propady byly vskutku racionální, proto je možné konstatovat, že v ceně akcií je započítáno mnohé negativní a pokud hospodářské výsledky neprokážou krizi v široké ekonomice, tak by se trh měl postupně vracet z panicky předprodaných úrovní. Předchozí domněnky potvrzuje i následující teorie tržního cyklu, která zobrazuje vývoj bublin.

financni krize 1

Pokud se podíváme na tento příkladný graf a srovnáme si to s aktuální realitou, tak vidíme krajní podobnost. Pokud se zamyslíme ve které fázi se nyní nacházíme, tak paniku jsem již jistě zažili, když zbankrotovala Lehman Brothers. Následovala zlost na finančníky na Wall Street a na jejich špatné nakládání se svěřenými penězi. Také kapitulace byla znát, když trhy byly schopny vykonat pády, které lze srovnávat s těmi největšími v historii. No a nedůvěra je patrná z očekávání jak velká recese nás čeká. A bude následovat teď další bublina?? Můj názor je že ano, protože byly použité stejné záchranné nástroje jako při řešení bublin předchozích, ale byly použity v daleko větším rozsahu, takže příští bublina bude pravděpodobně ještě větší než tato stávající a tak se dále bude roztáčet tato ekonomická spirála, akorát managery, kteří sledovali své krátkodobé bonusy ze zisku vystřídají politikové a vlády, kteří vytvářejí své fondy a investiční instituce.

Jak předchozí poznatky zahrnout do svého obchodování a investování?

Zde bych to rozdělil na investorský a obchodnický (trading) přístup

Investoři – jako investor pozorně sleduji vývoj trendu, volatility a hlavně řízení kapitálu. Z pohledu trendu rozhodně stavím Trading Strategie na nákupy ve směru trendu (hlavního pohybu trhu) a tak slepě nedržím proti trendové pozice a nenechám tak růst ztráty do gigantických rozměrů. Z pohledu volatility trhu (průměrných cenových pohybů) vstupuji do trhu, když je klidný a  tak nechytám a nenaháním trh s horkou hlavou. Také mám neustále na paměti řízení kapitálu a to zejména rizika tak, abych měl neustále pod kontrolou možné ztráty, které mohou nastat při nejčernějších scénářích a tak mě trh nemohl nachytat v pozicí, kdy už mi nezbude pouze sedět a doufat u vypnutého PC.

Příkladem investiční Trading Strategie zobrazuje následující aktuální graf ropy:

financni krize 2

Jak je patrné, správně zvolená strategie nám ukazuje, kdy je trh v růstové fázi a kdy v klesající fázi a tak se můžeme nejen ochránit proti dlouhodobě ztrátovým pozicím, ale také na nich dlouhodobě participovat pomocí Short Sell pokynů.

Tradeři (kratkodobý a střednědobý obchodníci) – jako trader vycházím z podobných hledisek jako investor (trend, volatilita a řízení kapitálu), ale strategii vytvářím jiným způsobem. Jelikož obchoduji menší pohyby, tak při zpětném testování kladu důraz na to, aby strategie nebo portfolio strategií fungovalo ve všech fázích trendu (stavech bubliny) a nebo období, kdy fungují byly ziskovější než ztrátové období, aby bylo schopno dlouhodobě vydělávat při různé volatilitě a také samozřejmě, abych nikdy nebyl přistižen v obchodech s nadměrným rizikem. Pouze pro názornost reálný vývoj účtu v různých fázích bubliny.

financni krize 3

Celkově lze říct, že bubliny a krize jsou extrémně náročné na správné rozhodování, zkušenosti a připravenost investorů a obchodníků. V případě, že předchozí body jsou u účastníků trhu nedostatečné, pak to má za následek vysoké ztráty. Pokud však jsou předchozí body kvalitní, pak potenciál zisku je značný.