Na základě posledního rozhodnutí vlády bude zavedena nová solární daň a společnost již nedostane zadarmo emisní povolenky. Další problém nastal u tendru na dostavbu dvou bloků JETE, jednoho v Dukovanech a na Slovensku v Jaslovských Bohunicích. Z našeho pohledu se vláda jen snaží vyvinout tlak na dodavatele, aby k zakázce přistoupili zodpovědně. Je velice dobře možné, že bude tendr změněn a výběrové řízení na jednotlivé dostavby elektráren se budou konat samostatně.

akcie cez

Momentálně se o megatendr zajímá Westinghouse – americká firma založená v roce 1886. Westinghouse se už podílel na výstavbě prvních dvou bloků Temelína. V současnosti je 50 procent aktivních jaderných elektráren na světě založeno na technologii firmy.

**Dalším ze zájemců je francouzský koncern Areva, který staví jaderné elektrárny například ve Finsku a ve Francii a jedná o zakázkách ve Velké Británii, Indii a Číně.

Jako třetí má zájem o tendr Atomstrojexport. Firma se o zakázku uchází v konsorciu s českou Škodou JS. Atomstrojexport staví jaderné elektrárny v zahraničí a modernizuje dříve postavené elektrárny. Ruská technologie se uplatňuje v projektech, které se v současné době budují v Indii, Číně a Íránu.

Akcie ČEZ: Koupit, prodat, nebo držet?

Podíváme-li se na hodnotu celého kontraktu, tak dojdeme k číslu 500 miliard korun, jenom dostavba dvou bloků v Temelíně se odhaduje na 8 miliard USD, což je momentálně 150 miliard korun.

Kdo má největší šance?

Z našeho pohledu jednoznačně Atomstrojexport v konsorciu s českou Škodou JS, a to proto, že první dva bloky jsou již postaveny na ruské technologii a turbosoustrojí dodávala kdysi Škoda holding.

Dalším faktorem je i nedávná změna dodavatele palivových článků, kdy společnost Westinghouse byla nahrazena ruskou společností. Důvod byl prostý – americké články se příliš nemilovaly s ruským reaktorem.

Na druhém místě je společnost Westinghouse, která se podílela na dostavbě prvních dvou bloků, ale příliš dobré jméno si zde nevybudovala. Uškodilo jí neustálé prodlužování dostavby a navyšování ceny. Konsorcium není z našeho pohledu tak silné.

Na třetím místě se umístila společnost AREVA, která se v ČR aktivně na žádné stavbě jaderné elektrárny nepodílela a nemá zde takovou šanci uspět. Společnost může překvapit cenou celé dostavby.

Cena elektřiny zbrzdí dostavbu

Dalším faktorem, který určitě zbrzdí dostavbu elektráren, je nepříznivá situace na trhu s elektrickou energií. ČEZ totiž počítal ve své kalkulaci s prodejními cenami kolem 70 až 80 EUR za MWh, ale momentálně se nachází na 50 EUR za MWh. To se negativně promítne do hospodářských výsledků společnosti v následujícím období. Management na situaci reagoval úsporným opatřením a konsoliduje celou skupinu. Nadále uvažuje o utlumení některých aktivit, která nevykazují předpokládanou návratnost investice, především v Bulharsku a Rumunsku, aktivity utlumuje i v Srbsku a Albánii. V těchto zemích má také velké problémy s černými odběry elektrické energie a neustálými spory s regulačními úřady ohledně stanovování cen elektrické energie.

Podíváme-li se na zadlužení společnosti od roku 2004, zjistíme, že společnost dlužila pouze 33 miliard korun. V roce 2009 činilo zadlužení 124 miliard korun. Toto zadlužení narostlo kvůli akvizicím, které společnost prováděla v zahraničí. Pozitivní krokem managementu je schválení zredukování plánu investic do roku 2015 z 425 miliard na 333 miliard korun. Navíc se pracuje na jeho dalším snížení.

Management dává najevo priority – dostavba Temelína a Dukovan. Vnímáme pozitivně oddálení dostavby, neboť dává dostatečný prostor pro vyjednávání s dodavateli. Společnost získá čas a rozloží investice do delšího časového horizontu. Nebude tak nucena přizvat k dostavbě elektráren jiné partnery, kteří by jí mohli v budoucnu komplikovat život. A společnosti nebude hrozit snížení ratingu, které by znamenalo větší náklady na financování dluhu a negativně by se promítlo do hospodářských výsledků společnosti.

Proto považujeme akcie společnosti ČEZ za podhodnocené a na současných úrovních vhodné k zařazení do portfolia. Z našeho pohledu se jedná o dobrou střednědobou až dlouhodobou investici s cílovou cenou zhruba 1 000 Kč.