Z tisku

Přibližně 9 měsíců po svém vzniku tak získala ČNATA, organizace sdružující prozatím okolo 150 členů a pořádající zdarma edukativní semináře, další významný impuls ke svému rozvoji. ČNATA je tímto jediným oficiálně uznaným subjektem v České republice, který je pod záštitou IFTA. Prezident asociace Ludvík Turek, MAA k tomu dodává: „Členství v asociaci IFTA potvrzuje kvality naší organizace a je pro nás významným impulsem i závazkem pro další činnost. Zavazuje nás nejen dodržovat vysokou úroveň profesionality a etický kodex IFTA, ale také otvírá příležitosti při oslovování skutečných legend obchodování na finančních trzích, které bychom rádi do Česka pozvali.

Jako první pozvánku přijal velký Joe Ross, který bude mít v ČR přednášku 13.dubna 2006“.

Co je IFTA

International Federation of Technical Analysts se sídlem v New Yorku je neziskovým sdružením, jehož cílem je zprostředkovat svým členům přístup k výzkumu, mezinárodní výměně metodik a vzdělání v oblasti technické analýzy světových trhů. Řádnými členy federace je více než třicet zemí.

ifta

Co je ČNATA

Česká Národní Asociace Technické Analýzy je nezávislým a neziskovým občanským sdružením jehož cílem je poskytovat svým členům – aktivním obchodníkům na kapitálových trzích – prostor pro vzdělávání a výměnu zkušeností z obchodování na měnových, akciových, komoditních a dalších trzích. ČNATA spolupracuje s mezinárodní federací technických analytiků IFTA a je jejím přidruženým členem.