Ve své knize: Trade Your Way to Financial Freedom (= Zajistěte si finanční svobodu obchodováním) světově uznávaný kouč mnoha obchodníků – Dr. Van Tharp objasňuje, že Holy Grail (= Svatý Grál) NENÍ mystický obchodní systém, který garantuje výjimečné obchodní výsledky s malým či žádným rizikem. Tak jako neexistuje „nejlepší“ technika způsob hraní golfu, tak neexistuje všeobecná strategie, která bude fungovat u všech obchodníků.

trade your way

Místo toho Dr. Tharp ve svém výzkumu poukazuje, že toto tajemství je odlišné pro každého obchodníka a může být odhaleno velmi rychle a pak implementováno do každého obchodního systému při vynaložení překvapivě malé námahy. V této knize Dr. Sharp popisuje vzájemný vliv investičního stylu a osobnosti daného obchodníka – spolu s kombinací důkladně navrženého a testovaného systému – na konečný obchodní úspěch.

V konečném důsledku kniha Trade Your Way to Financial Freedom obsahuje řadu cenných informací, které skutečně pomůžou obchodníkům a investorům značně zvýšit své příjmy. Dr. Van Tharp ve svém díle vyzdvihuje:

  • psychologicku předpojatost na vývoj systémů
  • důmyslné koncept systematičnosti, který napomáhá přesně předikovat body obratu na trhu a pak je zapracovat do systémů k Vaší výhodě!
  • pozitivní očekávání a nastavení velikosti účtů – nejdůležitější, avšak nejméně uznávaný, aspekt úspěšného obchodování
  • obchodní systémy pro akcie a Futures – od Warrena Burgeta až po Perryho Kaufmana, které zkoumají formace, jenž využívají špičkoví obchodníci
  • faktory ovlivňující nastavení velikosti účtu a jak je využít k trvale tvorbě optimálních zisků
  • bezplatnou webovou stránku, která Vám umožní trénovat Vaše nové obchodní dovednosti bez riskování, vyvíjet nové strategie a dokonce soutěžit s dalšími obchodníky!

Tato převratná kniha Vám snadno umožní přeměnit Vaše představy do úspěšných obchodních plánů. Jakmile porozumíte všem důležitým psychologickým základům pro vývoj systémů a 6 klíčovým prvkům pro tvorbu zisku na trhu, pak budete schopni vyvíjet obchodní systémy, které budou odpovídat jak Vašemu psychologickému profilu, tak i Vašim ziskovým záměrům.

Recenze:

Pokud se chcete živit obchodováním jako hlavním zdrojem příjmů, pak je tato kniha ABSOLUTNĚ pro Vás nepostrádatelná. Dr. Tharp mi otevřel oči v oblasti základů statistiky a pravděpodobnosti, která je nezbytná pro vývoj ziskových obchodních systémů. Věděli jste, že můžete být ziskoví, i když většina Vašich obchodů bude ztrátových? Věděli jste, že můžete prodělávat, i když většina Vašich obchodů bude zisková? Věděli jste, že kritickým místem pro úspěch Vašeho obchodního systému nejsou vstupu (dle formací na grafech), ale zásady nastavení velikosti účtu a Vaše strategie pro výstup z trhu? Věděli jste, že v závislosti na Vašem modelu pro nastavení účtu může být tentýž systém velice ziskový, málo ziskový anebo úplně ztrátový? Věděli jste, že existuje faktorů, které stanoví ziskovost jakéhokoliv obchodního systému? Jsou to: 1) pravděpodobnost úspěšných obchodů 2) relativní velikost zisků ve srovnání se ztrátami 3) transakční náklady 4) frekvence obchodování 5) velikost Vašeho účtu ve srovnání s velikosti průměrného obchodu 6) strategie pro nastaveni velikosti účtu. Bez znalosti těchto základů stěží dokážete vytvořit ziskový obchodní systém pro Vaše obchodování. Proto tato kniha rozhodně stojí za přečtení.

Zdroj: Amazon.com