Na začátek připomeňme, co to volume je a k čemu se používá

Objem (volume) na trhu vyjadřuje, kolik daného finančního aktiva bylo obchodováno v daném časovém období. Tradery je jako ukazatel často přehlížen, protože je v jejich očích příliš jednoduchý. Ano, jednoduchý je, ale zároveň jeho používáním získáte mimořádně mocný nástroj – informace o objemech lze nalézt téměř kdekoli, stačí jen naučit se, jak tyto informace využívat ke zvýšení zisku a minimalizaci rizika.

Zaregistrujte se ZDARMA
a stahněte si e-book
Jak se stát mistrem v tradingu

Chci e-book zdarma

Pro každého kupujícího musí být nějaký prodávající…

… stejně jako pro každého prodejce musí být nějaký kupec. Tato bitva mezi kupujícími a prodejci o nejlepší cenu ve všech různých časových rámcích vytváří pohyb na pozadí dlouhodobějších technických a fundamentálních faktorů. Základní principy fungují napříč časovými rámci a na všech trzích, ať už jde o centralizované trhy (akcie, opce, komodity) nebo decentralizované trhy (forex, krypto měny).

Jak ve volume číst?

V rostoucím trhu bychom měli vidět rostoucí objem. Jinými slovy chceme vidět akceptování vyšších cen. Zvyšující se ceny a klesající objem poukazují na nedostatek zájmu a to je varování před případným vyčerpáním up trendu. Jednoduše řečeno, pokles nebo vzestup cen na malém objemu není silný signál. Klesající nebo rostoucí cena na velkém objemu je silnějším signálem, že se něco zásadně změnilo.

Na obrázku vidíme, že v 9:00 začala poměrně silná prodejní aktivita na trhu EURUSD. V 10:00 cena akceptovala nižší úrovně při vyšším objemu. Následně cena začala vytvářet pullback. Krátkodobí prodejci vybírali své zisky. Objem při pohybu nahoru ale měl klesající tendenci. To nás utvrzuje v přesvědčení, že up trend nebude mít dlouhého trvání. Stačí si tedy počkat na zapojení prodávajících, tj. volumový spike na testu prodejní aktivity.

Druhý příklad ukazuje velmi podobnou situaci. Silná prodejní aktivita, v 16:30 pullback nahoru, ale rozdíl je, že při tomto pohybu dochází k nárůstu objemů. To značí, že kupující jsou stále při chuti nakupovat a je lépe dát od plánovaného short obchodu ruce pryč. Pokud bychom v tuto chvíli analyzovali jen price action bez zapojení znalosti o volume, tak bychom velmi pravděpodobně vstoupili do obchodu, který měl nižší pravděpodobnost úspěchu a skončili bychom v lepším případě na nule, v horším se ztrátou.

Sečteno a podtrženo: Volume je velmi užitečný nástroj

Představili jsme si základní způsob využití volume při posuzování síly a slabosti trhu. Existuje mnoho dalších nástrojů, které se od volume odvozují nebo informace z něj využívají. Jejich aplikací obchodník získá detailní vhled do dění na trhu a získává konkurenční výhodu v podobě přesnějšího časování vstupů. Některé z těchto nástrojů si představíme dále.

My používáme vizualizace, které výhodu znalosti objemů obchodů dále rozvádějí. Najdete je zde:

https://www.czechwealth.cz/nastroje-vizualizace

Volume na cenových úrovních (Volume Profile)

Retailoví obchodníci používají technické indikátory k analýze minulosti a předvídání budoucího pohybu cen a k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů. Technické indikátory jsou matematické výpočty odvozené z ceny nebo objemu.

Místo technických indikátorů se přitom nabízí přímé použití volume, nedotčeného matematickými výpočty. Jednou z metod analýzy těchto informací o trhu je Volume Profile, což je pokročilá studie mapování, která zobrazuje obchodní aktivitu pro každou cenovou hladinu v určeném čase.

Jsou lepší objemy v čase nebo objemy na ceně?

Už jsme si představili volume jako histogramu (tedy v čase), který se objevuje na ose x (nebo v dolní části) cenového grafu. Histogram objemu zkoumá volume v časovém měřítku a informuje o tom, kolik obchodních aktivit se vyskytlo v každém konkrétním období, ať už je to denní nebo pětiminutové. Tento způsob interpretace nám říká, kdy došlo k objemu, ale neposkytuje žádné informace o tom, kde se to stalo.

Jiný způsob, jak zobrazit objem, je pomocí grafu objemového profilu. Jestliže tradiční indikátor volume histogram zobrazuje pouze celkovou částku, která se obchoduje za dané časové období, pak volume profile  zobrazí objem na cenové hladině. Pro každou cenovou úroveň tedy dostaneme součet všech objemů, které na této ceně byly realizovány. Volume se tedy vykreslí podél osy y přes cenovou škálu cenového grafu.

Základní prvky volume profile

  • Bod kontroly – Point of Control (POC)
  • Oblast hodnoty – Value Area (VA)
  • Oblasti s vysokým volume – High Volume Nodes (HVN)
  • Oblasti s nízkým volume – Low Volume Nodes (LVN)

Bod kontroly (POC) je cena, která dosáhla největšího objemu. POC se často chová jako magnet a ceny, které se pohybují nad nebo pod POC, se k němu během obchodní seance často a znovu vracejí.

Oblast hodnoty (VA) je rozsah cenových úrovní, kde se uskutečnilo určité procento objemů v rámci obchodní seance. Obvykle je nastavena na jednu standardní odchylku (68 %) celkového objemu seance. Oblast hodnoty lze považovat za „spravedlivý“ cenový rozsah, kde obchodníci vidí nejvyšší hodnotu a kde se vyskytuje většina obchodů.

Volume Profile názorně ukazuje, že některé ceny přitahují spoustu objemu, zatímco jiné zažívají mnohem méně aktivity. High Volume Nodes, které se objevují jako vrcholy v objemovém profilu, se vyskytují tam, kde se uskutečnily nejdůležitější obchody uvnitř seance, což odráží nejoblíbenější a akceptované ceny mezi účastníky trhu během obchodování.

Naproti tomu Low Volume Nodes jsou údolí, kde došlo k menšímu obchodování a lze je považovat za ceny, které účastníci trhu obecně odmítli.

Vzhledem k tomu, že oblast hodnoty a bod kontroly představují oblasti s velkou gravitací, kde účastníci zaznamenali nejvyšší hodnotu, pak jestliže aktuální cena spadá mimo tuto zónu, může to představovat long náhled, pokud je současná cena nižší než POC, short náhled, pokud je současná cena nad POC.

Volume Profile v praxi

V příkladu se podíváme na potenciální vstupní místo vyhledáním uzlu s malým objemem. LVN mohou poskytnout dobré umístění pro vstup, neboť představují ceny, které byly v minulosti odmítnuty, a je pravděpodobné, že obchodníci v těchto místech budou reagovat a trh se rychle „rozjede“.

23.5. agresivní prodejci posunuli cenu níže. Následující den se cena přiblížila k oblasti s nízkým objemem, to je pro nás oblast, kde hledáme příležitost pro short obchod. Ochranný stop loss umísťujeme nad oblast s vysokým objemem, tzn. nad HVN.

Volume Profile zobrazuje obchodníkům, kde a jak je rozmístěn dosud realizovaný objem. Protože se dynamicky mění při každé realizaci obchodní objednávky, je primárně využíván intradenními obchodníky, své využití ale nalezne i v rámci swingového obchodování. Poznamenejme taky, že ukázaný obchodní příklad představuje pouze jeden způsob, jak může být volume profil začleněn do obchodního plánu nebo strategie. Existují další a není jich málo.

Podívejte se také na video na obchod, kde Roman Dvořák použil Volume Profile.