Sami k českému trhu přistupujeme s filozofií aktivnějšího obchodování, kdy kombinujeme funkční elementy jak z fundamentální analýzy, tak i analýzy technické.

Že to je přístup efektivní i na "líných" trzích jako je ten tuzemský, ukazuje naše portfolio, kde jsme uzavřeli za letošní rok 10 obchodů na českých titulech s průměrným ziskem 18,5% (započteny i dividendy).

Vstupy a výstupy z těchto obchodů, včetně pravidelných analýz, poskytujeme našim klientům prostřednictvím produktu CZ portfolio  nebo také vysvětlujeme princip jak je vyhledávat na našem specializovaném semináři.

Součástí produktu je týdenní Magazín investičních příležitostí. Nyní jsme se rozhodli dát výjimečně nahlédnout do naší kuchyně nejen českých obchodů, formou přístupu k poslednímu vydání.

Magazín je k dispozici zde ve formátu PDF(pro stažení klikněte na obrázek)

 

Pro zajímavost ukázka posledního uzavřeného obchodu z komoditního portfolia, který je součástí Magazínu respektive produktu pro možnost diverzifikace.

Vstupovali jsme na základě fundamentu a technické analýzy do short TLT což je ETF na dlouhodobé dluhopisy. Vstup byl za 106.50 výstup 100, tj. zhodnocení 6.5%. Jak ukazuje obrázek níže, červená úroveň je hladina vstupu a modrá hladina výstupu.

Psychologie každého tradera je poněkud rozdílná. Někomu vyhovuje sledovat komplexní analýzy a portfolio obchodů. Někdo zase potřebuje znát „principy“, pro ty bude zase lepší znát pravidla, ze kterých vycházíme. Naučíme vás je na našich seminářích.