A pro vás, co si raději čtete:

Vložení vizualizace do grafu

Otevřete graf. V grafu klikneme na ikonu: 

V dialogovém okně vybereme dvojklikem vizualizaci Volume profile.

Defaultní zobrazení

Visual settings

Stiskněte pravé tlačítko myši v ploše grafu a v kontextovém menu vybereme Visual settings.

Otevře se dialogové okno Visual settings, ve kterém lze měnit parametry nastavení za běhu indikátoru.

Nastavení Common

V tomto nastavení můžeme ovlivnit, zda a jaké komponenty volumového profilu se mají zobrazovat.

Nastavení Periodical profiles

Přepnutí periody volumového profilu, dostupné hodnoty: Bars, Session, Day, Week, Month, Year.

Nastavení velikosti zobrazeného profilu

Velikost zobrazeného profilu můžeme ovlivnit pomocí nastavení Size mode.

Dostupné hodnoty:

 • Bars – velikost profilu je dána počtem a šířkou svíč
 • Pixels – velikost je dána počtem pixelů.
 • Percent – velikost je dána procenty zplochy grafu.

Nastavení Naked lines

Defaultně se klíčové linie profilu (jakými je například POC, VA a Mean) zobrazují, dokud nejsou cenou proobchodovány. Pokud chceme toto zobrazení změnit, lze to provést v nastavení Naked lines display mode.

Dostupné hodnoty:

 • None – line se nezobrazují.
 • Profile end – lines se zobrazují do konce příslušného profilu.
 • Until traded – linie se zobrazují, dokud nejsou proobchodová
 • Endless – linie se zobrazují stále.

evo POC

evo POC zobrazuje vývoj POC v čase. V trendujícím trhu evo POC může představovat support a rezistenci.

Cumulative profile

Zobrazení volumových nodů

High volume nodes HVN a Low volume nodes LVN představují support a rezistence. Zobrazit v grafu je můžete v nastavení Volume nodes display mode.

Dostupné hodnoty:

 • None – linie se nezobrazují.
 • HVN – zobrazují se High volume nodes.
 • LVN – zobrazují se Low volume nodes.
 • HVN & LVN – zobrazují se High volume nodes a Low volume nodes.

Definování vlastní seance

Dostupné předdefinované seance: Day, Week, Month, Year.

Pokud chceme zobrazit profil v nějaké vlastní seanci, která se liší od před definovaných, pak nastavení indikátoru můžeme definovat časový rozsah seance. V uvedeném příkladu je definována 4h seance, tj. 240 minut pro každý periodicky se opakující profil.

Zobrazení profilu pro každou svíčku v grafu

Ruční vložení profilu

Manuální profil lze vložit klávesovou zkratkou Ctrl+A, nebo přes kontextové menu Add new profile.

Historical data source

Volumový profil je vypočten z historických dat.

Dostupná data:

 • Indicator bars – kvýpočtu profilu budou použity svíčky zvoleného time frame.
 • Daily data - kvýpočtu profilu budou použity denní svíč
 • Hourly data - kvýpočtu profilu budou použita hodinová
 • Minute data - kvýpočtu profilu budou použita minutová
 • Tick data - kvýpočtu profilu budou použita ticková data (pomalejší načítání, přesný profil vycházející z tickových dat).
 • Tick replay - kvýpočtu profilu budou použita data tick replay.