Oba systémy těží z myšlenky standardní odchylky. Před lety, než jsme znali metodu Market Profile®, využívali jsme myšlenku standardní odchylky v našem obchodování pomocí Bollinger bands indikátoru. Od chvíle, kdy jsme do ruky dostali vizualizaci VWAP Market Profile® a máme tak k dispozici mnohem více informací, než na základě Bollinger bands, zcela převážilo používání tohoto nástroje.

Bollinger bands (BB)

Prakticky každý obchodní software dnes umožňuje vykreslování Bollinger bands. Bollinger bands (BB), nebo také Bollingerova pásma jsou velmi oblíbeným indikátorem. BB se skládá ze tří linií. Prostřední linie představuje hodnotu klouzavého průměru a nad ním i pod ním se vykreslují linie ve vzdálenosti standardní odchylky. Hodnotu klouzavého průměru i standardní odchylky si může každý obchodník ve svém softwaru nastavit podle sebe.

V ilustraci uvedené níže je použito standardní nastavení softwaru NinjaTrader - 14 period pro klouzavý průměr a pásma ve vzdálenosti 2 standardních odchylek.

 

BB je velmi oblíbeným indikátorem mezi opčními obchodníky. Důvod je ten, že BB reaguje na volatilitu na trhu. Pokud je volatilita nízká, linie standardních odchylek se přibližují ke klouzavému průměru. Naopak, když se linie standardních odchylek vzdalují směrem od klouzavého průměru, značí to vysokou volatilitu.

Ceny opcí reagují na volatilitu. Když je tedy období nízké volatility, na které nás upozorní zúžené BB, tak opční obchodníci nakupují opce, protože očekávají, že přijde nové období vysoké volatility a ceny jimi držených opcí vzrostou. Naopak, když jsou BB hodně roztažené, prodávají opční obchodníci opce v očekávání, že přijde nové období nízké volatility a jimi prodané opce ztratí na ceně. Budou je pak moci koupit nazpět za nižší ceny a tím pádem vydělat.

My však nepoužíváme BB jenom k obchodování opcí. Po léta jsme využívali BB při swingovém i při intradenním obchodování. Ukážeme vám jak. Používáme BB s nastavením 21, takže středová linie představuje klouzavý průměr 21 posledních cenových svíček. Standardní odchylku od klouzavého průměru máme nastavenou na 2. To znamená, že jak horní pásmo BB, tak dolní pásmo bude vykreslováno ve vzdálenosti 2 standardních odchylek od klouzavého průměru.

Ze statistiky víme, že přibližně 95% obchodů by se mělo uskutečnit mezi dvěma standardními odchylkami na obě strany klouzavého průměru. Zajímá nás tedy oblast horního a spodního pásma BB, ale i středové linie (tj. klouzavého průměru).

Identifikace fáze trhu – trendový vs. do strany

Velmi důležité pro ziskové obchodování je identifikovat trend. To při tomto obchodním stylu děláme pouze na základě klouzavého průměru. Pokud se klouzavý průměr vyvíjí horizontálně, nebo se klikatí jako „had“, značí nám to, že se trh pohybuje do strany.

Další nápovědou, že se trh pohybuje do strany je horní a spodní pásmo BB. Jeho linie se budou vyvíjet relativně blízko od sebe (nízká volatilita) a budou se vykreslovat skoro paralelně. Při pohybu trhu do strany budeme také počítat, kolik swingů trh udělá. Jsme ochotní obchodovat pouze do počtu 4 swingů. S rostoucím počtem swingů, roste riziko, že dojde k proražení obchodního rozpětí (trading range) a k trendovému pohybu. Riziko proražení obchodního rozpětí roste také s tím, když se budou pásma BB sbližovat. Při velkém sblížení pásem je totiž v trhu nakumulovaná velká energie, která „vystřelí“ cenu jedním směrem a je velká pravděpodobnost, že začne alespoň krátkodobý trendový pohyb, který po nějaké době odhalíte, protože středová linie BB začne mít sklon.

 

Celé to bude asi lépe patrné na výše uvedené ilustraci měnového páru EUR/USD. Začátek ranní seance ukazoval sklon středové linie BB směrem nahoru, takže jsme měli mentální nastavení na obchodování s trendem (popíšeme si později). Přibližně v 8:45 se ale středová linie začala narovnávat. V ten moment jsme měli první cenový swing směrem dolů a tvořil se druhý swing směrem nahoru. Naše mentální nastavení se tedy mění pro obchodování trhu do strany.

Trendový trh identifikujeme tak, že středová linie BB začne mít sklon. Abychom začali přemýšlet o trhu jako o trendovém, chceme vidět sklon středové linie alespoň 20%. Čím větší sklon bude, tím silnější je trend a tím vyšší je naše přesvědčení o trendu. V trendu také povětšinou roste volatilita, takže kromě sklonu středové linie BB, sledujte roztahování horního a spodního pásma od středové linie BB.

 

Přechod mezi fázemi trhu

Nejobtížnější je správně vyhodnotit přechody trhu mezi pohybem do strany a trendovým pohybem. Velmi často jsme konfrontováni s momenty, kdy se trh vyvíjí do strany a středová linie pomalu začne naznačovat sklon jedním směrem. Nabudeme pak dojmu, že se trend začíná „rozjíždět“. Brzy však zjistíme, že středová linie začne mít sklon na opačnou stranu. V tomto případě jsme s největší pravděpodobností svědky toho, že se středová linie BB začne klikatit jako „had“ a bude následovat pohyb trhu do strany.

Ne vždy správně vyhodnotíte přechod mezi fázemi trhu. Chybnou interpretaci omezujeme tím, že počítáme cenové swingy a sledujeme, zda trh vytváří nové high / nebo low.

Situace, na kterou upozorňujeme, může na grafu vypadat například takto:

 

Na ilustraci vidíte, že po 10:00 trh skrze sklon středové linie BB naznačuje možný počátek downtrendu. Nezbývá, než akceptovat, co nám trh říká a obchodovat s mentálním nastavením pro trendový trh (popíšeme později). Přibližně okolo 13:30 nám sklon středové linie BB naznačuje možný uptrend. Středová linie se nám zároveň začíná klikatit a tak je možné, že se trh bude vyvíjet do strany. Je však také možné, že uptrend bude pokračovat, to nikdy dopředu nevíte.

Pomoci si tedy můžeme tím, že spočítáme cenové swingy. Cenové swingy máme zatím dva a navíc druhý swing, který byl směrem nahoru, vytvořil formaci dvojitý vrchol. To spíše nahrává vývoji trhu do strany a tak přepneme mentální nastavení na obchodování trhu do strany. Pokud napočítáme 4 cenové swingy, tak už spíše očekáváme, že po proražení zformovaného obchodního rozpětí přijde trendový pohyb a čekáme na jeho potvrzení sklonem středové linie BB.


Svíčkové setupy pro vstup do obchodů

Nyní je ideální čas, představit vám 2 svíčkové setupy, které používáme pro vstupy do obchodů. Těmi jsou inside svíčka a/nebo reverzní svíčka.

Inside svíčka pro nás představuje takovou svíčku, která má nižší high a vyšší low, než předchozí svíčka. Pro naše účely považujeme za inside svíčku i takovou, která má stejné high a/nebo stejné low jako předchozí svíčka. V praxi může inside svíčka vypadat například takto:

Reverzní svíčka je pro nás taková svíčka, která zavírá opačně vůči dvěma předchozím svíčkám. Pro identifikaci reverzní svíčky musíme tedy analyzovat 3 po sobě jdoucí svíčky. Na základě naší analýzy můžeme identifikovat buď klesající, nebo rostoucí reverzní svíčku.

Klesající reverzní svíčku dostaneme, když zaznamenáme na grafu dvě svíčky s vyšší zavírací cenou než otevírací (rostoucí svíčky). Poté čekáme, dokud se nám nevykreslí třetí svíčka, která bude mít nižší zavírací cenu než otevírací. V praxi může klesající reverzní svíčka vypadat takto:

 

Rostoucí reverzní svíčku dostaneme, když zaznamenáme na grafu dvě svíčky s nižší zavírací cenou než otevírací (klesající svíčky). Poté čekáme, dokud se nám nevykreslí třetí svíčka, která bude mít vyšší zavírací cenu než otevírací. V praxi může rostoucí reverzní svíčka vypadat takto:

 

Nyní známe tedy 2 druhy svíček, na jejichž základě budeme do trhu vstupovat. Vstupy na jejich základě budeme realizovat jak při trhu do strany, tak při trhu, který se pohybuje v trendu.


Vstupy

Máme 3 možnosti vstupu, které závisí na tom, jak agresivní chcete být.

  1. Nejvíce agresivní je vstup na zavírací ceně (close) reverzní svíčky poté, co se cena dotkla horního nebo spodního pásma BB.

  2. Méně agresivní je vstup na proražení low klesající reverzní svíčky, nebo proražení high rostoucí reverzní svíčky, poté, co se cena dotkla horního nebo spodního pásma BB.

  3. Za nejvíce konzervativní považujeme vstup na proražení high nebo low inside svíčky. Tento vstup se vám však naskytne méně často.

 

Výstupy

U výstupů rozlišujeme, zda obchodujeme v trhu do strany nebo v trendovém. Rozlišujeme také, zda obchodujeme intradenně nebo swingově.

Nejjednodušší jsou pravidla výstupů v trendovém trhu. V trendovém trhu ukončujeme pozici, když se cena dotkne horního (pro long pozici) nebo spodního (pro short pozici) pásma BB. Toto nastavení platí jak pro intradenní obchody, tak pro obchody z vyšších časových pásem než 1 den.

Při obchodování trhu, který se pohybuje do strany, na delším časovém rámci než je 1 den, ukončujeme část pozice / celou pozici, když dojde cena na středovou linii BB. Jakmile se toto stane, tak posuneme stop loss pro zbytek pozice na úroveň našeho vstupu, abychom už nemohli prodělat. Pokud neukončíme celou pozici na středové linii BB, ukončíme její zbytek v momentě, kdy se cena dotkne protilehlého pásma BB - tj. pokud jsme v short pozici, tak její zbytek ukončíme při doteku spodního pásma, pokud jsme v long pozici, tak její zbytek ukončíme při doteku horního pásma BB.

Když intradenně obchodujeme trh, který se pohybuje do strany, tak ukončujeme pozici v momentě, kdy cena otestuje high (pro long pozici) nebo low (pro short pozici) posledního cenového swingu.


Stop loss

Pravidla pro stop loss jsou jednoduchá. Po vstupu do obchodu umístíme stop loss 2 ticky nad high / pod low svíčky, která se dotkla horního / spodního pásma BB.

Všechny kombinace vstupů si nyní popíšeme na několika ilustracích.


Obchodní nastavení pro trh do strany

Když identifikujeme, že se trh vyvíjí do strany, tak chceme vstupovat do short pozice poté, co se cena dotkne horního pásma BB a jakmile máme na grafu náš svíčkový setup. Do long pozice chceme vstupovat po doteku ceny spodního pásma BB a jakmile máme na grafu náš svíčkový setup.

 

První ilustrace pochází z intradenního obchodování měnového páru EUR/USD. Kolem 20:00 už bylo dobře patrné, že se středová linie BB narovnává a také, že se horní i spodní pásma, začínají přibližovat k sobě a vyvíjet paralelně. Cena po 20:00 testovala směrem níže, dotkla se spodního pásma BB a vytvořila reverzní svíčku. Zároveň se vytvořila formace dvojité dno, která dále zvyšovala pravděpodobnost, že cena bude testovat směrem výše.

O vstupu jsme v tomto případě nemuseli polemizovat. Reverzní svíčka zavřela na svém high a tak vstup na close byl pouze o 1 tick dříve, než vstup na proražení high. Proto jsme vstoupili na close reverzní svíčky. Stop loss jsme umístili 2 ticky pod low reverzní svíčky a riskovali tak 6 ticků. Jelikož jsme byli v long obchodu, byl náš ziskový cíl na úrovni high posledního cenového swingu. Šestá svíčka od našeho vstupu došla na úroveň ziskového cíle, ale vzhledem ke spreadu jsme nedostali plnění. Vystoupili jsme tedy objednávkou market o 1 tick hůře.

Před zavřením trhu v USA se vytvořila, po doteku ceny horního pásma BB, klesající reverzní svíčka. Ta se vytvořila při 4. cenovém swingu od chvíle, kdy se trh začal vyvíjet do strany, takže to byla poslední příležitost, kdy jsme byli ochotní vstoupit do obchodu.

Vstupní objednávku do short obchodu jsme umístili pod low reverzní svíčky a stop loss 2 ticky nad její high. Agresivnější obchodníci mohli vstoupit o 2 ticky dříve na close ceně reverzní svíčky. Náš ziskový cíl byl na úrovni low posledního cenového swingu. Ten byl proražen pouze o 1 tick, ale to stačilo na to, abychom dostali plnění.

Další obchod, který chceme popsat s ilustrací, je dlouhodobější a aktuálně se odehrává na trhu zlata. Ten se už prakticky 2 měsíce pohybuje krásně do strany.

Ke konci července se vytvořila, po doteku ceny horního pásma BB, inside svíčka. 1 tick pod low inside svíčky jsme vstoupili do short obchodu. Jelikož se přikláníme více k variantě, že zlato z tohoto 2 měsíčního obchodního rozpětí „vystřelí“ směrem výše, tak jsme při doteku ceny středové linie BB ukončili 80% pozice. Pro zbytek pozice jsme posunuli stop loss na úroveň vstupu a čekáme, zda cena dojde ke spodnímu pásmu BB.


Obchodní nastavení pro trendující trh

Pokud začnete BB aktivně používat, zjistíte, že když trh trenduje, tak se cena pohybuje mezi středovou liníí BB a jedním z pásem BB. Když je na trhu uptrend, pohybuje se cena mezi horním pásmem BB a středovou linií BB. Když je trh v downtrendu, pohybuje se cena mezi spodním pásmem a středovou linií BB. Od tohoto principu odvozujeme naše nastavení pro obchodování trendového trhu.

Jakmile identifikujeme trh jako trendový, snažíme se otevírat obchody pouze ve směru trendu. Jednoduše čekáme, až se u středové linie vytvoří jeden z našich svíčkových setupů ve směru trendu. Ziskový cíl pro nás představuje horní pásmo BB pro long obchody a spodní pásmo BB pro short obchody. Stop loss umisťujeme 2 ticky nad high (pro short obchody) nebo 2 ticky pod low (pro long obchody) svíčky, která vytvoří nejvyšší high / nejnižší low v rámci swingu, který předcházel našemu svíčkovému setupu.

Na první ilustraci máme hned několik myšlenek, o kterých se v tomto manuálu zmiňujeme.

 

Po 10:00 jsme již mohli identifikovat, že středová linie BB má sklon, který naznačuje, že na trhu panuje downtrend. V souladu s naším nastavením, jsme tedy čekali na jeden z našich svíčkových setupů. Poté co se cena dotkla středové linie BB, vytvořila se velká klesající reverzní svíčka. Jelikož vstup na proražení jejího low, by nám přinesl pouze malý prostor pro zisk, rozhodli jsme se vstoupit na zavírací ceně této reverzní svíčky. Stop loss jsme umístili 2 ticky nad high svíčky, která předcházela reverzní svíčce, protože její high, představovalo high celého swingu.

Náš agresivní vstup byl odměněn minutami stresu, kdy to vypadalo, že obchod skončí ztrátou. Ceně se však nedařilo zavřít nad středovou linií BB a nakonec došla ke spodnímu pásmu BB, kde jsme zrealizovali zisk.

Následoval další pokles ceny, který ještě zvětšil sklon středové linie BB a naznačil silnější downtrend. Když se cena znovu navrátila ke středové linii BB, čekali jsme, na jeden z našich svíčkových setupů s tím, že chceme otevřít další short obchod. Naše příležitost přišla, když se vytvořila inside svíčka.

Do obchodu jsme vstoupili 1 tick pod jejím low a stop loss umístili 2 ticky nad high svíčky, která předchází inside svíčce, protože vytváří high swingu. Za něco déle než hodinu došlo k otestování spodního pásma BB a my zrealizovali zisk.

Poslední ilustrace zobrazuje obchod zrealizovaný v uptrendovém trhu. Vstupní setup je kombinací inside svíčky a rostoucí reverzní svíčky.

 

Po 14:00 měla středová linie BB sklon, který naznačoval možný vznikající uptrend. Musíme uznat, že sklon středové linie byl na hraně toho, aby nás přesvědčil o možném rozvíjejícím se uptrendu. Ve 14:40 se vytvořila dlouhá prodejní svíčka, která se dotkla středové linie BB. Když se rychle vytvoří neobvykle dlouhá svíčka, která není reakcí na zveřejněnou makro zprávu, tak se velmi pravděpodobně bude jednat o zasažení stop loss příkazů. Taková situace přináší dobré obchodní příležitosti.

O dvě svíčky později se vytvořila inside svíčka, která naznačila nerozhodnost na trhu. Navíc se jednalo i o rostoucí reverzní svíčku, takže jsme měli oba naše svíčkové setupy najednou. Jediné nad čím jsme při tomto obchodu váhali, byl fakt, že druhá klesající svíčka zavřela pod středovou linií BB. Každopádně souběh inside svíčky a reverzní svíčky hovořil pro otevření obchodu.

Vstup do long pozice jsme zrealizovali 1 tick nad high inside svíčky a stop loss 2 ticky pod low druhé klesající svíčky, která tvořila low posledního swingu. Stejně prudce jako trh před zformováním našeho setupu oslabil, tak podobně rychle po vstupu do obchodu posílil a cena otestovala horní pásmo BB, kde jsme long pozici ukončili.


 


VWAP Market Profile©

Vizualizaci VWAP Market Profile© jsme si nechali naprogramovat na míru našim potřebám. Považujeme ji za ideální pro obchodníky, kteří chtějí obchodovat na základě Market Profile®, ale na první pohled se jim to zdá příliš komplikované nebo nesrozumitelné.

 

Vizualizace VWAP Market Profile totiž využívá hlavní část okna pro zobrazovaní standardních cenových svíček. Je tak na první pohled srozumitelná i obchodníkovi, který je zvyklý právě na tento způsob zobrazení a sledování cenové akce. Klíčové je však zobrazení rozvíjející se oblasti hodnoty aktuální seance, které také těží z konceptu standardních odchylek (avšak jinak než Bollinger bands). Vizualizace nabízí i možnost nechat si zobrazit důležité hladiny související s oblastí hodnoty předchozí seance na pozadí cenových svíček. V pravé části okna vizualizace je také možno nechat si zobrazit barevný histogram objemů obchodů právě probíhající seance a také kumulativní histogram objemů obchodů za delší časové období, jehož délku může uživatel měnit.

Vizualizace VWAP Market Profile funguje pro jakýkoliv časový rámec. Uživatel si sám volí, jak dlouho bude trvat vykreslování jednotlivých cenových svíček a také, jak dlouhá bude seance, ze které bude vizualizace vypočítávat oblast hodnoty. Můžete ji použít jak pro krátkodobé intradenní obchodování, tak pro dlouhodobější swingové obchody i dlouhodobé investování.

Každého na první pohled zaujme, s jakou ochotou cena reaguje na hladinách rozvíjející se oblasti hodnoty i oblasti hodnoty z předchozí seance. Díky vizualizaci VWAP Market Profile můžete z tohoto silného konceptu sami těžit. Jediné co potřebujete, je obchodovat instrument, ke kterému dostáváte z burzy informace o objemech zrealizovaných obchodů. Pokud chcete obchodovat Forex, tak můžete VWAP Market Profile použít s daty měnových futures kontraktů a své obchody zadávat přímo na forexovém trhu.

VWAP Market Profile oproti Bollinger bands poskytuje více informací a z našeho pohledu mají cenové hladiny, které nám zobrazuje, větší váhu, než „obyčejný“ klouzavý průměr používaný u Bollinger bands.

Nejzákladnější linií, kterou vizualizace zobrazuje, je VWAP hodnota aktuální seance. VWAP je zkratkou anglických slov, které by se dali volně přeložit jako průměrná cena obchodů, která zohledňuje objemy obchodů na jednotlivých cenách.

Když už jsme začali psát o VWAP, tak bych rád představil tu nejzákladnější teorii, která za touto linií stojí. Vše ukážu na velmi jednoduchém příkladě. Představte si, že proběhly 4 obchody o celkovém počtu 530 kontraktů, uvedené v tabulce níže:

Jednoduchý průměr VWAP
10 kontraktů na ceně 90 900
10 kontraktů na ceně 91 910
10 kontraktů na ceně 92 920
500 kontraktů na ceně 100 50000
Průměrná cena = 93,25 VWAP = 52730/530 kontraktů = 99,49Z tabulky je patrné, že VWAP mnohem více reflektuje fakt, že na ceně 100 proběhl mnohonásobně vyšší počet obchodů.

Linie WVAP tedy zobrazuje vývoj ceny v rámci seance, která reflektuje objemy zobchodovaných kontraktů. Už používání této samotné linie je velkou výhodou oproti používání klouzavých průměrů, protože zohledňuje objem, který je (nejen) z našeho pohledu důležitější, než samotná cena.

 

Mnohem větší devizou vizualizace je, že algoritmus z hodnoty VWAP počítá jednu a druhou standardní odchylku a na základě jejich hodnot vykresluje oblast hodnoty rozvíjející se seance.

 

 

U Bollinger bands může uživatel nastavit pouze jednu hodnotu standardní odchylky. Ta se navíc vypočítává z ceny a vůbec nereflektuje objemy zrealizovaných obchodů. U vizualizace VWAP Market Profile můžete nastavit hodnoty dvou standardních odchylek a každou jednotlivě přizpůsobit dle vašich požadavků. Standardní nastavení vychází ze statistiky – 1 standardní odchylka = 68%, 2 standardní odchylky = 95%. Navíc obě standardní odchylky budou vypočítávány z VWAP.

 

Identifikace fáze trhu – trendový vs. do strany

Identifikace trendu je z našeho pohledu s vizualizací VWAP Market Profile mnohem jednodušší. Stejně jako u Bolinger bands, tak i u VVWAP Market Profile sledujeme sklon linie VWAP. Jak víme, tak trendový trh se vyskytuje přibližně v 15% času. VWAP bude mít výraznější sklon naznačující trend, mnohem blíže k této hodnotě, než jakýkoliv klouzavý průměr, který vám bude sklonem naznačovat trend třeba až v 30% času. Z toho lze vyvodit, že klouzavý průměr nám často naznačí trend, který je falešný.

Jelikož VWAP reflektuje objemy obchodů a ne pouze cenu, vyvíjí se v rámci seance mnohem více pozvolna. Mnohem lépe tak identifikujeme skutečný trend v trhu. Při identifikaci trendu ještě více než sklon linie VWAP sledujeme sklon linií 1 a 2 standardních odchylek. Ty totiž v trendovém trhu nabírají větší sklon, než linie VWAP (viz ilustrace níže).
Pokud začne mít sklon linie VWAP, ale linie 1 a 2 standardních odchylek budou setrvávat v horizontálním vývoji, nejedná se z našeho pohledu o trend. Narovnávání linií 1 a 2 standardních odchylek, zatímco linie VWAP má stále sklon indikující trend je prvním varováním, že trendový pohyb může být u konce.

 

Na výše uvedené ilustraci je dobře patrné, jak linie VWAP i linie 1 a 2 standardních odchylek mají sklon naznačující downtrend. Okolo 16:00 můžeme vidět, že linie 1 a 2 standardních odchylek pod linií VWAP se začínají vyvíjet horizontálně, zatímco linie VWAP má stále sklon. To je pro nás znamení, že downtrendový pohyb je krátkodobě s největší pravděpodobností vyčerpán.

Trh vyvíjející se do strany trvá přibližně 85% času. Když budete trh posuzovat optikou VWAP, tak se vám tento údaj přibližně potvrdí. Nejvíce vypovídající o tom, že se trh vyvíjí do strany, je sklon linií 1 a 2 standardních odchylek. Pokud se vyvíjí víceméně horizontálně, tak sledujeme sklon linie VWAP. Pokud se i ta vyvíjí horizontálně, máme potvrzený trh, který se vyvíjí do strany.

Na níže uvedené ilustraci vidíme perfektní horizontální vývoj linie VWAP i všech linií 1 a 2 standardních odchylek. To nám značí ideální podmínky trhu pohybujícího se do strany. Ve 12:15 můžeme identifikovat, že linie VWAP začíná mít sklon naznačující lehký downtrend. Linie 1 a 2 standardních odchylek pod VWAP naznačují také mírný downtrend. Ve 14:00 se sklon linie VWAP i 1 a 2 standardních odchylek pod VWAP viditelně zvětšil a potvrdil zesílení downtrendu.

 

Svíčkové setupy pro vstup do obchodů

Pro konzervativní obchodníky doporučujeme používat oba svíčkové setupy, které jsme představili v části o Bollinger bands (tj. inside svíčky a reverzní svíčky). Jednoduše čekáme, až se u hladin linií vykreslených vizualizací VWAP Market Profile vytvoří některý z našich setupů.

Když budete VWAP Market Profile používat dlouhou dobu, tak budete ochotni stejně jako my, vstupovat do obchodů přímo na úrovních jednotlivých linií ať už objednávkou market, nebo limit. Ochota ceny reagovat na úrovních zobrazovaných vizualizací VWAP Market Profile je tak vysoká, že jim jednoduše důvěřujeme.


Obchodní nastavení pro trh do strany

  1. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, tak otevíráme short obchody na úrovni linie 1 standardní odchylky. V takovém případě umisťujeme stop loss 5 ticků nad úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie VWAP.

  2. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, tak otevíráme také short obchody na úrovni linie 2 standardních odchylek. V takovém případě umisťujeme stop loss 10 ticků nad úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie 1 standardní odchylky.

 

Oba typy vstupů do short obchodu jsou dobře patrné z ilustrace výše. Ačkoliv linie VWAP neměla v evropské dopolední seance ideálně horizontální vývoj, linie 1 a 2 standardních odchylek mají horizontální vývoj, a proto se z našeho pohledu jedná o trh, který se vyvíjí do strany.

Před 11:30 cena poprvé od 9:30 otestovala hladinu 1 standardní odchylky. Linie VWAP byla v ten moment poměrně blízko a nabízela relativně malý prostor pro zisk. Agresivní skalper by však mohl tuto příležitost využít. My jsme takovou příležitost nechali být. Pokud bychom čekali na zformování jednoho z našich svíčkových setupů, tak bychom žádný obchod na úrovni 1 standardní odchylky stejně neotvírali.

Brzy jsme dostali další příležitost vstoupit do short obchodu na hladině 2 standardních odchylek. Vstup přímo na úrovni linie byl lepší, protože nabídl větší potenciál zisku. Konzervativní obchodník se brzy dočkal inside svíčky (vytvořily se 3 inside svíčky po sobě a poslední z nich nabídla vstup).

Ani u jednoho z výše popsaných obchodů nebyl zasažen stop loss a nakonec oba došly k ziskovému cíli.

3. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, otevíráme long obchody na úrovni linie 1 standardní odchylky. V takovém případě umisťujeme stop loss 5 ticků pod úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie VWAP.

4. Pokud identifikujeme trh, který se vyvíjí do strany, tak otevíráme také long obchody na úrovni linie 2 standardních odchylek. V takovém případě umisťujeme stop loss 10 ticků nad úroveň linie 2 standardních odchylek. Ziskový cíl pro nás při tomto obchodě představuje linie 1 standardní odchylky.

 

Oba typy vstupů jsou dobře patrné z výše uvedené ilustrace. Poté co v dopolední seanci probíhal menší downtrend, který po 10:00 zesílil, se po 12:00 začaly linie 1 a 2 standardních odchylek vyvíjet horizontálně a my jsme se přepnuli na nastavení obchodování trhu do strany.

Před 13:30 se cena propadla na úroveň linie 2 standardních odchylek. To byla první příležitost pro vstup do obchodu. Vstup přímo na úrovni linie byl opět lepší. Následující svíčka sice byla rostoucí reverzní svíčkou, ale vzhledem ke své velikosti značně zmenšila ziskový potenciál. Brzy byl zasažen ziskový cíl na úrovni linie 1 standardní odchylky.

Cena poté pokračovala výše a oscilovala okolo linie VWAP předchozí seance (tečkovaná linie). Od ní testovala cena níže na úroveň linie 1 standardní odchylky. Při prvním doteku této linie jsme nedostali ani jeden z našich svíčkových setupů, ale mohli jsme vstoupit přímo na úrovni linie. To je náš preferovaný způsob, takže jsme do tohoto obchodu vstoupili. Poté se cena nějakou dobu pohybovala do strany, vytvořila 2 inside svíčky, které se daly použít pro konzervativnější vstup. Poté cena znovu vzrostla na linii VWAP předchozí seance, tak přišel silný výprodej, který byl mentálně nepříjemný. Pokud jste defenzivní obchodník a zaznamenáte mezi vaším vstupem a ziskovým cílem jakoukoliv VWAP linii předchozí seance, tak poté co cena dojde na její úroveň, posuňte svůj stop loss na cenu vstupu. Budete tak někdy z obchodu předčasně „vyhozeni“, ale pořád budete mít šanci vstoupit znovu.

Přesně taková příležitost přišla. Jelikož už jsme v obchodu byli, čekali jsme, zda cena zareaguje. Pod námi pořád byla linie 2 standardních odchylek jako support a až pod ní byl náš stop loss. Pokud byste svůj stop loss posunuli (kvůli tomu, že cena došla na linii VWAP předchozí seance) a byli byste z obchodu „vyhozeni“ na ceně vstupu, měli byste druhou příležitost vstoupit. Pokud byla vaše psychologie rozhozená a chtěli jste čekat na svíčkový setup, tak ten přišel v podobě rostoucí reverzní svíčky, ale ta měla opravdu velké rozpětí a navíc uzavřela poblíž linie VWAP předchozí seance, takže jistotu navíc nepřinesla. Vstup na proražení high této reverzní svíčky by sice podle našich pravidel byl v pořádku, ale zbytečně by nám snížil potenciál zisku. Po 16:00 cena došlo na linii VWAP, kde byl náš ziskový cíl.


Obchodní nastavení pro trendující trh

Pokud identifikujeme trh jako trendový, používáme pouze 1 obchodní nastavení. Jedná se o první odraz od linie 1 standardní odchylky. Tento obchod realizujeme jak na stranu long, tak na stranu short.

Když se linie 1 a 2 standardních odchylek a linie VWAP pohybují s jasným sklonem, tak cena často nějakou dobu osciluje v blízkosti linie 2 standardních odchylek. Při takovém vývoji čekáme, až dojde k prvnímu návratu ceny k linii 1 standardní odchylky. Obchodujeme pouze první odraz, protože má největší šanci na úspěch. Tento obchod se nevyskytuje často, ale zato má vysokou pravděpodobnost úspěchu.

Při prvním návratu otevíráme obchod přímo na úrovni linie. Konzervativnější obchodníci mohou počkat na zformování jednoho z našich svíčkových setupů. Jelikož cena po prvním odrazu velmi často reaguje rychle, tak příležitost ke vstupu na základě svíčkového setupu dostanete zřídka.

Stop loss umístíme 10 ticků po linii 1 standardní odchylky. Ideálně chceme vidět rychlý odraz ve směru trendu. Pokud cena začne oscilovat okolo linie 1 standardní odchylky, tak to většinou není dobré znamení. Ziskový cíl je pro nás linie 2 standardních odchylek. Pokud je prostor mezi linií 1 a 2 standardních odchylek větší než 10 ticků, tak po zisku 10 ticků ukončíme polovinu pozice a stop loss pro zbytek pozice posuneme na hladinu vstupu.

 

Vstup do long obchodu na trendovém trhu je dobře patrný z výše uvedené ilustrace. Po 12:00 britská libra začala výrazně posilovat. Linie VWAP i standardních odchylek měli krásný sklon a tak jsme pouze čekali na první návrat k linii 1 standardní odchylky. Ten přišel ve 13:00.

Do long obchodu jsme vstoupili přímo na hladině 1 standardní odchylky. V ilustrovaném příkladě dostal dobrou šanci ke vstupu i konzervativní obchodník čekající na svíčkový setup, kterým byla v tomto případě inside svíčka. Tento obchod je opravdu učebnicový, protože cena po odrazu až na krátké zaváhání (ve formě dvou inside svíček) velmi rychle otestovala linii 2 standardních odchylek, kde je ziskový cíl.

Ilustrace jsme použili z intradenního obchodování, kde se zisky pohybují obvykle mezi 5-15 ticky. Vizualizaci VWAP Market Profile však s oblibou používáme pro jednodenní grafy a necháváme si vykreslovat linie na základě ročního VWAP. Cena na úrovních jednotlivých linií reaguje stejně dobře jako při intradenním obchodování. Ziskové cíle jsou ale mnohem větší. Pro vstupy do dlouhodobějších obchodů už používáme výhradně naše svíčkové setupy. Příležitostí dostaneme pouze několik do roka, ale zato jsou kvalitní.

Dobře je vidět reakce ceny na liniích vizualizace VWAP Market Profile například na trhu ES…

 

nebo například na akcii firmy Microsoft (MSFT)…

 

 

To podstatné na závěr

Myšlenka standardních odchylek je při obchodování jakéhokoliv trhu skutečně silná. Donedávna jsme byli schopni ji využít jenom pomocí Bollinger bands. Dnes nám u Bollinger bands přijde velmi těžké identifikovat přechody mezi trhem pohybujícím se do strany a trendovým trhem. Protože středová linie BB (klouzavý průměr) reaguje pouze na cenu. Často se proto „klikatí jako had“ a přináší komplikovaný odhad, kdy začíná nový trend. Díky čekání na vstupní svíčkové setupy se dá spousta „falešných“ trendů vyfiltrovat. Po několika měsících pozorování BB se vaše schopnost identifikace fáze trhu samozřejmě zlepší. Reakce ceny na horním a spodním pásmu BB je výborná, proto jsou vhodné jak pro vstupy (při svíčkovém setupu), tak pro ziskové cíle.

S VWAP Market Profile© je identifikace fáze trhu mnohem jednodušší. Jelikož středová linie (VWAP) reflektuje objemy obchodů, má vyšší vypovídací hodnotu než středová linie BB, která reflektuje pouze cenu. VWAP má mnohem pozvolnější vývoj a skoro nikdy nenaznačí „falešný“ trend. Navíc linie 1 a 2 standardních odchylek jsou jakýmisi předsunutými informátory, což o horní a spodní linie BB platí pouze omezeně.

Jelikož linie 1 a 2 standardních odchylek jsou vypočítávány z VWAP a ne pouze z ceny, tak na nich cena výborně reaguje. Po nějakém čase sledování trhu optikou VWAP Market Profile budete ochotni vstupovat do obchodů přímo na těchto liniích bez potvrzení svíčkovými setupy.

Oba systémy se dají kdykoliv použít a lze s nimi profitovat jak při intradenním obchodování, tak při dlouhodobějších obchodech.


Vizualizaci VWAP Market Profile© získáte zde >>