Slovník obchodních pojmů - V

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Validace

Validace je dočasné zablokování cenných papírů k obchodování po dobu ověření…

Valná hromada

Valná hormada je nejvyšší orgán akciové společnosti, společnosti s ručením…

Value Date

Datum, ke kterému protistrany finanční transakce souhlasí s vypořádáním svých…

Value stocks

viz. hodnotové akcie

Valuta

Valuta je cizí měna v hotovosti. Její bezhotovostní forma se nazývá deviza. Obě…

Variation Margin

Prostředky, které broker musí od klienta požadovat, aby vklad na jeho účtu…

VAT

VAT znamená Value Added Tax neboli daň z přidané hodnoty. Jedná se o spotřební…

Vega

Vega měří citlivost ceny opce na změnu implikované volatility podkladového…

Velká hospodářská krize

Velká hospodářská krize byla zatím nejhlubší a nejdelší ekonomická recese v…

Venture capital

Venture capital (rizikový kapitál) je financování, které investoři poskytují…

Venture capitalist

Označení venture kapitálového investora.

Veřejná dražba (open outcry)

Obchodní systém, u kterého se obchodování uskutečňuje na fyzicky omezeném místě…

Veřejný trh s cennými papíry

Je takový trh, kde k tomu oprávněný organizátor veřejného trhu organizuje…

Věřitelský výbor

Orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů. Tento…

Vinkulace

Vinkulace znamená zastavení, nejčastěji se s tímto slovem setkáváme v…

VIPERS

Vipers jsou ETF (dříve Vanguard Index Participation Receipts), které jsou…

Vizualizace

Vizualizace je addon k obchodnímu softwaru, který vám umožní zobrazit různé…

Vkladní knížka

Vkladní knížka je formou bezpečného a konzervativního spoření. Je to dokument,…

Vkladové certifikáty

Vkladový neboli depozitní certifikát je druh cenného papíru, který vydává banka…

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál (equity) je celková hodnota podniku, která patří jeho majitelům…

Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento je ukazatel, který se používá k odhadu výnosnosti…

Volatilita

Volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného papíru nebo…

Volatility

Volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného papíru nebo…

Volume

Volume je počet akcií nebo kontraktů, které se na trhu zobchodovaly v určitém…

Vratný dluhopis (puttable bond)

Dluhopis s vloženou opcí (případně s několika vloženými opcemi) s právem…

Vstupní poplatek (Sales Charge)

Poplatek zaplacený prodejci, brokerovi apod. při nákupu podílů ve fondu.…

Výkonnost fondu

Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné…

Vylučovatelé

Osoby, které uplatnily nárok na vyloučení určité věci ze soupisu konkursní…

Výnos (Yield)

Dividendový nebo úrokový výnos, který fond ročně vyplácí. Bývá vyjádřen v…

Výnosová křivka (yield curve)

Závislost Výnosnosti do splatnosti bezkupónových dluhopisů emitovaných státem…

Výnosový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Výnosy

Výnosy označují množství finančních prostředků, které firma obdrží během…

Vypořádání (settlement)

Operace, kdy ten, kdo prodává cenné papíry, obdrží za ně adekvátní peněžní…

Výroční zpráva

Výroční zpráva je report, který podává informaci o činnosti a finančních…

Vyrovnací jednání

Jednání nařízené soudem, během něhož věřitelé rozhodují kvalifikovanou většinou…

Vyrovnací správce

Fyzická osoba zapsaná do zvláštní části seznamu správců konkursní podstaty…

Vyrovnání

Jeden ze způsobů řešení majetkové situace dlužníka, který je v úpadku, mimo…

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady účetního období. Pozitivní…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít